Wybierz swój język

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems 2)

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems 2 Directive) reguluje sposób podejścia do obszarów cyberbezpieczeństwa jednostek krytycznych dla funkcjonowania społeczeństwa UE (Unii Europejskiej). Stanowi ona aktualizację dyrektywy NIS z 2016 roku. Jest odpowiedzią na realia panujące w świecie cyfrowym, rosnącą ilość zagrożeń oraz coraz bardziej zaawansowanych technik ataków cybernetycznych. Dyrektywa ta dotyczy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Organizacje objęte zakresem NIS2 muszą przygotować się do zapewnienia zgodności z przepisami i podjąć działania poprawiające ich stan cyberbezpieczeństwa.

My na pewno nie pomożemy w określeniu tego, czy ktoś podlega pod NIS2. W tym celu każda z organizacji musi wykonać analizę prawną i analizę ryzyka, a następnie zderzyć to z definicją sektorów i podmiotów objętą tą dyrektywą. W szczególności zwracając uwagę na sektory ważne i kluczowe. Kooperacja z nami zaczyna się dopiero, kiedy zostanie to już określone.Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań i usług cyberbezpieczeństwa, które mogą pomóc organizacjom spełnić wymagania NIS2.

O ile na rynku nie ma jednego rozwiązania, które spełniłoby wszystkie wymogi NIS2, to my możemy zaoferować kompletną architekturę, obejmującą wszystkie potrzebne funkcjonalności, do których należy m.in.:

  • Zarządzanie ryzykiem (m.in. aktywa, łańcuch dostaw).
  • Ochrona przed cyberatakami (m.in. ochrona usług, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo systemów, kontrola tożsamości i dostępu, odporność infrastruktury, poprawa świadomości personelu).
  • Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa (m.in. monitoring pod kątem podatności i bezpieczeństwa, proaktywne wykrywanie i priorytetyzacja).
  • Minimalizacja skutków incydentu (m.in. automatyczne reagowanie i możliwość odtwarzania).

Dzisiejsze zagrożenia coraz częściej opierają się na sztucznej inteligencji i są wielowektorowe. Sprawia to, że coraz trudniej je wykryć. Naturalną odpowiedzią na to są oczywiście rozwiązania do ochrony, które również wykorzystują sztuczną inteligencję.


Dyrektywa NIS2 dotyczy m.in. analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych, obsługi incydentów, ciągłości działania, zarządzania kopiami zapasowymi i przywracania normalnego działania po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, bezpieczeństwa łańcucha dostaw, w tym aspektów związanych z bezpieczeństwem stosunków między każdym podmiotem, a jego bezpośrednimi dostawcami lub usługodawcami, bezpieczeństwa w procesie nabywania, rozwoju i utrzymania sieci i systemów informatycznych, w tym postępowania w przypadku podatności i ich ujawniania, polityk i procedur służących ocenie skuteczności środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, podstawowych praktyk cyberhigieny i szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa, polityk i procedur dotyczących kryptografii i szyfrowania, bezpieczeństwa zasobów ludzkich, polityk kontroli dostępu i zarządzania aktywami, uwierzytelnienia wieloskładnikowego, bezpieczeństwa połączeń głosowych, tekstowych i wideo oraz bezpieczeństwa systemów łączności wewnątrz podmiotu. Jest to bardzo duża ilość aspektów, niemożliwa do zaadresowania pojedynczym produktem. O ile bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na ochronę urządzeń końcowych, ochronę przed naruszeniami, ochronę usług chmurowych, ochronę usług i aplikacji oraz ochronę danych, to nie można zapomnieć o integracji tego wszystkiego ze sobą, skorelowanych widokach i wygodnej obsłudze. Wszystko to powinno działać jak jeden sprawny organizm.


Odpowiedzialność

Wszelkie prezentowane na naszej stronie treści i grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i bez uprzedzenia lub następczego informowania o takich zmianach. Dokładamy starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były zgodne ze stanem faktycznym i aktualne, nie gwarantuje jednak, że nie zawierają braków lub błędów. Nie ponosimy też żadnej odpowiedzialności za skutki powiązane z dostępnem do publikowanych przez nas informacji, w szczególności za wszelkie decyzje podejmowane na podstawie tych informacji.


Wykorzystane materiały

Grafiki wykorzystane na naszej stronie pochodzą z różnych źródeł. Część z nich została wykonana przez nas, a część pochodzi z zasobów dla Partnerów producentów z którymi współpracujemy oraz sklepów internetowych z gotowymi grafikami i zdjęciami.


Zapraszamy do kontaktu drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie +48 797 004 932 lub +48 797 004 938.