Storware vProtect
 
Storware vProtect jest platformą do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych oraz kontenerów, która działa na bazie systemu GNU/Linux. Obsługuje bardzo dużą ilość dostępnych na rynku środowisk wirtualnych, platform dla kontenerów oraz chmur. Należy do nich m.in. VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, AWS EC2, Proxmox, Nutanix AHV, Xen, Citrix, KVM, Red Hat Virtualization, Red Hat OpenStack i Red Hat OpenShift. 

Kopii zapasowej mogą podlegać dane kontenerów, całe VM (ang. Virtual Machine), jak i pojedyncze aplikacje czy zbiory plików. Cały proces wykonywania kopii zapasowej jest na tyle elastyczny, że przed i/lub po zrobieniu migawki, która będzie podlegała kopii zapasowej da się zlecić wykonanie dodatkowych poleceń.
 
 


Wykonywanie kopii zapasowej maszyn wirtualnych odbywa się w sposób bezagentowy (ang. agentless), czyli taki, który nie wymaga instalacji wewnątrz VM żadnego agenta. Dzięki temu w trakcie tego procesu nie są zużywane wewnętrzne zasoby VM, takie jak dyski, procesory czy pamięć. Dzięki metodzie bezagentowej, możemy też szybko przywrócić całą VM bezpośrednio do warstwy wirtualizatora.

Przy metodzie agentowej (ang. agent-based) musimy wcześniej zainstalować i skonfigurować wewnątrz każdej VM specjalnego agenta, a przy przywracaniu musimy stworzyć w warstwie wirtualizatora odpowiednią VM, co zabiera czas i jest kłopotliwe na każdym etapie.

Oczywiście w obu metodach możemy przywracać pojedyncze pliki. Wykonywanie kopii zapasowych wybranych plików czy aplikacji odbywa się poprzez bardzo elastyczny mechanizm skryptów. Umożliwia on tworzenie własnych skryptów od zera lub wykorzystanie gotowych szablonów dla bardziej popularnych aplikacji.

Zainteresowanych zakupem oprogramowania do kopii zapasowej czy opracowaniem całej architektury i strategii odtwarzania środowiska po awarii zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Automatyzacja, testowanie, odtwarzanie po awarii i integracje


Wykorzystanie tagów umożliwia wygodną automatyzację interakcji z różnymi środowiskami. Tag jest etykietą, która łączy wybrane maszyny wirtualne lub kontenery z odpowiednią polityką wykonywania kopii zapasowej. Przypisanie, zmiana lub usunięcie danej etykiety w środowisku do wirtualizacji ma wpływ na to, jak będą wykonywane kopie zapasowe danego zasobu.

Automatyzacja procesu przywracania po awarii czy testowania kopii zapasowej pozwala zaoszczędzić sporą ilość czasu na testowanie działania kopii zapasowej i daje gwarancję, że kiedy będzie potrzebna, na pewno będzie działać. Odpowiedzialna jest za to funkcjonalność Recovery Plans, która pozwala wskazać środowisko zapasowe lub lokalizację testową do której na życzenie lub zgodnie z harmonogramem będą przywracane maszyny wirtualne.
 
 

 
Polityki wykonywania kopii zapasowych VM, kontenerów i aplikacji oraz obsługi snapshot-ów, powiązane są z wewnętrznym harmonogramem zadań. Umożliwia on cykliczną obsługę takich zadań w dogodnym przedziale czasu. Harmonogram operować może na statycznie wskazanych VM, jak i etykietach, które mogą być dynamicznie nadawane i usuwane wewnątrz interfejsów środowisk do wirtualizacji czy za pośrednictwem ich API.

Do zarządzania stosować można CLI lub bardzo intuicyjne WebUI na bazie HTML5. Dostępne w WebUI statystyki pozwalają lepiej rozplanować wykonywanie kopii zapasowych. Kluczem jest dostosowanie ilości kopiowanych zasobów do możliwości infrastruktury, tak aby nie miało to negatywnego wpływu na działające w niej usługi.

Dodatkowo Storware vProtect udostępnia interfejs API do integracji z innymi systemami. Przykładem jego wykorzystania jest bardzo dobra integracja z produktami firmy Red Hat. Dzięki niej, w Red Hat CloudForms stworzyć możemy dodatkowy guzik, którym łatwo da się wyzwolić kopię zapasową lub przywracanie wybranego zasobu, a w Red Hat Virtualization pojawia się cała dedykowana zakładka do zarządzania kopią zapasową VM.
 

Dostępna w Red Hat Virtualization zakładka do obsługi kopii zapasowych umożliwia wykonywanie oraz przywracanie kopii zapasowej, jak i monitorowanie przebiegu zadań czy zużycia dostępnych zasobów.
 

Storware vProtect obsługuje także m.in. pełne i przyrostowe kopie zapasowe, integrację z LDAP oraz deduplikację i kompresję. Storware jest polską firmą, stąd oferuje również wsparcie w języku polskim.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.