VMware Site Recovery Manager
 
VMware SRM (Site Recovery Manager) służy do odtwarzania środowisk po awarii i migracji zasobów pomiędzy dwoma klastrami działającymi na bazie różnych VMware vCenter. Do automatyzacji procesu migracji wykorzystuje wbudowaną w VMware vSphere funkcjonalność VMware vSphere Replication lub replikacje na poziomie używanych macierzy dla tradycyjnych LUN-ów (wymagane wtyczki) czy ostatnio popularnych vVol (Virtual Volume). Obsługuje także rozwiązania z rozciągniętą na dwa klastry przestrzenią dyskową oraz siecią, gdzie możliwa jest migracja maszyn wirtualnych bez ich wyłączania.
 
 
VMware vSphere Replication zapewnia asynchroniczną replikację pomiędzy dwoma lokalizacjami lub w ramach jednej lokalizacji. Operuje bezpośrednio na dyskach maszyn wirtualnych dlatego nie ma dla niej znaczenia rodzaj używanej pamięci masowej. Aby zminimalizować ilość zużywanego pasma, kopiuje tylko zmodyfikowane bloki danych i umożliwia wykorzystanie kompresji. Proces ten nie zaburza w działania systemu operacyjnego czy jego aplikacji, stąd może być stosowany bez względu na to co działa wewnątrz maszyn wirtualnych.

Zainteresowanych oprogramowaniem do kopii zapasowej, obsługi Disaster Recovery czy też opracowaniem planu odtwarzania środowiska po awarii zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cały proces odtwarzania po awarii, jak i powrotu do lokalizacji podstawowej jest na tyle zautomatyzowany, że wszystko może odbyć się za pośrednictwem jednego kliknięcia. Aby mieć pewność co do poprawności planu odtwarzania, możliwe jest uruchamianie scenariuszy testowych z wykorzystaniem wyizolowanych sieci.

Zastosować można wiele różnych scenariuszy automatycznej aktywacji odtwarzania oraz powrotu po awarii, które mogą zostać oparte na różnych założeniach, ograniczeniach czy dostępności pewnych obiektów. Każdy z nich może także obejmować różne maszyny wirtualne.
 
 
Maszyny wirtualne da się powiązać w grupy i zdefiniować dla nich priorytet czy kolejność odtwarzania. Dla każdej z grup można niezależnie uruchamiać symulacje i testy odtwarzania. 
 
VMware SRM ma także zastosowanie przy mniejszych awariach. W przypadku wykrycia problemów z zasilaniem, potrafi prawidłowo pozamykać działające VM w jednej lokalizacji i po replikacji ostatnich zmian, uruchomić je w lokalizacji zapasowej. Całość realizowana jest w oparciu o plan odzyskiwania, który uwzględnia kolejność odtwarzania i uruchamiania VM oraz sieć i pule zasobów do jakich będą miały one dostęp.

Innym jego zastosowaniem może być migracja zasobów do lokalizacji zapasowej w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych w ramach lokalizacji podstawowej czy po prostu ich migracja do nowo zbudowanego klastra.

Zainteresowanych zakupem lub wdrożeniem VMware Site Recovery Manager This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

VMware SRM jest także w stanie wzajemnie chronić dwie lokalizacje w których działają maszyny wirtualne, jeżeli tylko w każdej z nich znajduje się odpowiednia ilość zasobów do przejęcia wszystkich czy bardziej kluczowych maszyn wirtualnych. Jedna lokalizacja zapasowa może także zapewniać ochronę dla wielu oddziałów, niemniej należy pamiętać o oddzielnych instancjach VMware SRM dla każdej z nich.

Należy pamiętać o tym, że VMware SRM i proces odtwarzania środowiska bazować może na popularnych usługach, jak DNS, DHCP czy Microsoft Active Directory. Jeżeli tak jest w naszym środowisku, to usługi te powinny być zawsze aktywne także w klastrze zapasowym.
 
Na koniec nie można zapomnieć o tym, co niezbędne w każdym ze scenariuszy odtwarzania środowiska po awarii, a jest tym kopia zapasowa. Niemniej pamiętajmy, że kopia zapasowa to nie wszystko.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.