Protokół RESTCONF
 

RESTCONF (REST CONFiguration) umożliwia dostęp do danych opisanych modelem YANG za pośrednictwem REST API. Jest protokołem bezstanowym, który do identyfikacji operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) używa wbudowany metod w protokół HTTP. Wykorzystuje protokół HTTPS do przesyłania konfiguracji, stanów oraz procedur RPC (Remote Procedur Call). Dane wiadomości HTTP zakodowane są z użyciem formatu XML lub JSON. Do działania wykorzystuje port 443/TCP.


RESTCONF ma zastosowanie przy prostych zmianach konfiguracji, które realizowane są sekwencyjnie jedna po drugiej, przy odpytywaniu o stan oraz zbieraniu danych statystycznych. Tak samo jak NETCONF, obsługuje powiadomienia o zdarzeniach. Jest on o wiele prostszy od NETCONF i udostępnia mniejszą funkcjonalność. W praktyce obsługuje jedną przestrzeń konfiguracji i brak w nim możliwości nakładania na nią blokad.

RESTCONF nie udostępnia funkcji walidacji konfiguracji z opcją zatwierdzenia zmian. Nie obsługuje również transakcji w ramach wielu urządzeń. Zapewnia jedynie transakcje na poziomie pojedynczej operacji w ramach jednego urządzenia. RESTCONF opisany został w RFC 8040.


Zainteresowanych automatyzacją sieci, systemów IT, centrów danych i środowisko DevOps, a także zakupem czy wdrożeniem Cisco NSO lub platformy Red Hat Ansible Automation zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.