Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) jest systemem na bazie jądra (ang. kernel) Linux, który rozwijany jest od 1993 roku przez firmę Red Hat. Pierwsze wydanie systemu miało miejsce 3 listopada 1994 roku. Jest więc to jedna z najstarszych dystrybucji Linuksa. System początkowo istniał pod nazwą Red Hat Linux. Dopiero 23 marca 2002 roku doszło do zmieniany jego nazwa na Red Hat Enterprise Linux. Dodanie do nazwy Enterprise odzwierciedla faktyczne przeznaczenie i ukierunkowanie tego systemu, a są nimi poważne środowiska przedsiębiorstw i centrów danych.

 
 

System Red Hat Enterprise Linux można zakupić za naszym pośrednictwem. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Red Hat Enterprise Linux to system przeznaczony dla przedsiębiorstw, gdzie liczy się stabilność, bezpieczeństwo oraz duża pewność i przewidywalność środowiska. W takich miejscach wszelkie zmiany w infrastrukturze IT są dość kosztowne i odczuwalne dla biznesu, stąd zwykle jest ona budowana na o wiele dłuższy okres czasu.

Subskrypcja dla systemu Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
 
Remontów nikt nie lubi, a zmiany w systemach IT bywają coraz bardziej odczuwalne i kosztowne. Powodem tego jest coraz większa złożoność środowisk IT, a także ilość danych oraz działających w nich usług i aplikacji. Więcej szczegółów na temat cyklu życia i wsparcia dla systemu RHEL można znaleźć na stronie firmy Red Hat.
 
W ramach subskrypcji dla systemu Red Hat Enterprise Linux otrzymujemy:
  • wsparcie producenta w ramach 10-letniego cyklu życia systemu,
  • wsparcie techniczne w wymiarze 8/5 lub 24/7, bez limitu ilości zgłoszeń,
  • ciągły dostęp do nowych wersji oprogramowania (poprawki bezpieczeństwa i nowe funkcjonalności),
  • dostęp do kodu źródłowego oprogramowania (jest to produkt o otwartym kodzie, ang. Open Source),
  • dostęp do bardzo dobrej dokumentacji technicznej, bazy wiedzy budowanej przez ekspertów Red Hat z wieloma sprawdzonymi studiami przypadków,
  • dostęp do Security Response Team (SRT), który produkuje zalecenia po każdych pojawiających się podatnościach, dzięki czemu administrator od razu wie jakie kroki powinien przedsięwziąć,
  • certyfikację zgodności między produktowej, zgodność z normami bezpieczeństwa oraz pewność poprawnego działania i kompatybilności ze sprzętem, oprogramowaniem i usługami chmurowymi wielu dostawców,
  • dostęp do Red Hat Insights, który analizuje stan systemu i jego usług oraz zdarzenia w nim zachodzące, a następnie koreluje te informacje z bazą wiedzy Red Hat Knowledge Base i najlepszymi praktykami w celu udostępnienia zaleceń poprawiających wydajność, stabilność oraz bezpieczeństwo systemu i jego usług.

Zakup takich subskrypcji to także wsparcie społeczności otwartego oprogramowania (ang. Open Source).

Red Hat jest jednym z głównych sponsorów nie tylko jądra Linux, ale i wielu grup tworzących produkty o otwartym kodzie. Dzięki temu można z nich korzystać za darmo tam, gdzie zgodność z normami bezpieczeństwa, certyfikacja zgodności między produktowej, długi cykl życia i wsparcia, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, pewność, stabilność oraz wysoka dostępność środowiska nie ma wystarczającego uzasadnienia biznesowego lub mamy na tyle duży oraz wyspecjalizowany dział IT, że możemy samodzielnie to zapewnić i wziąć za to odpowiedzialność.

Bardzo ważna jest długość życia systemu i jego wsparcia. Dla większości darmowych systemów są to 3-lata. Po roku, kiedy system staje się stabilny i można go wdrażać produkcyjnie, zostaje raptem 1-rok po którym znowu trzeba zacząć planować kolejny remont. Dla systemu Red Hat Enterprise Linux jest to aż 10-lat.


System RHEL jest jedną z dystrybucji systemu GNU/Linux. O ile najczęściej posługujemy się pojęciem systemu Linux, to należy pamiętać, iż jest to samo jądro systemu operacyjnego. GNU/Linux zawiera w sobie także masę narzędzi, bez których system ten byłby nieużyteczny. GNU (rekurencyjny akronim GNU's not Unix) jest systemem zbudowanym z wykorzystaniem wolnego i otwartego oprogramowania. GNU/Linux określa rodzinę systemów GNU z jądrem Linux.

Zastosowanie systemu RHEL
 
Zastosowanie systemów opartych na jądrze Linux jest bardzo szerokie i ciągle rośnie. Od urządzeń końcowych jak telefony, tablety, komputery, telewizory i pojazdy, przez serwery usługowe i aplikacyjne, systemy dyskowe i plików, po urządzenia przetwarzające i kontrolujące ruch w sieciach. Pełnią rolę serwerów pocztowych, nazw, plików, a także udostępniają dużą liczbę rożnych aplikacji, nie tylko webowych. Mają zastosowanie w każdym obszarze technologii informacyjnych. Do tego ich wykorzystanie będzie rosło wraz z popularyzacją technologii IoT (Internet of Things) oraz cyfryzacji, informatyzacji i automatyzacji, jaka ma obecnie miejsce w każdej części świata.
 

RHEL (Red Hat Enterprise Linux) jest bazą rozwiązań Red Hat, do których należy m.in.: Red Hat Virtualization, Red Hat Ansible Automation, Red Hat Satellite, Red Hat CloudForms, Red Hat OpenShift, Red Hat OpenStack, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Gluster Storage, Red Hat Hyperconverged Infrastructure, Red Hat Certificate System, Red Hat Directory Server, Red Hat Identity Management czy Red Hat 3Scale.

Na bazie systemu RHEL może także działać system kopii zapasowej Storware vProtect, rozwiązania do budowy SDS (Software Defined Storage) LINBIT SDS, replikacji blokowej danych systemu dyskowego LINBIT DRBD, platformy wymiany plików i wspólnej kooperacji Nextcloud Enterprise, pakietów biurowych na bazie prywatnej chmury 
Collabora Online i ONLYOFFICE oraz bardzo wielu innych dostępnych na rynku produktów.
 
 
Wszystko to sprawia, że całe nasze środowisko IT może być oparte o jedną spójną platformę. System RHEL można zainstalować wszędzie - na fizycznym serwerze, w środowisku do wirtualizacji, a także w chmurze publicznej i prywatnej. Pozwala to na zachowanie pewnego standardu i poziomu bezpieczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.