Red Hat Load Balancer
 
Red Hat Load Balancer Add-On jest dodatkiem do systemu RHEL (Red Hat Enterprise Linux), który udostępnia funkcje rozkładu obciążenia oraz monitorowania i kierowania ruchu tylko do działających usług i aplikacji. Rozwiązuje on dwa problemy. Jednym jest pewna ilość zapytań, którą jest w stanie bez dodatkowych opóźnień obsłużyć jeden serwera, a drugim jest jego awaria. Stad Red Hat Load Balancer rozwiązuje zarówno kwestie zachowania wysokiej dostępności HA (High Availability), jak i wysokiej wydajności HP (High Performance).

Aby z niego korzystać w RHEL7 wymagane jest wykupienie subskrypcji dla Red Hat Load Balancer Add-On. Za to w RHEL8 stał się on już częścią systemu i dostępny jest bez żadnych dodatkowych opłat.
 
 
Red Hat Load Balancer kieruje ruch i rozkłada obciążenie na poziomie warstwy 4 (TCP) oraz 7 (HTTP/HTTPS). Jest w stanie monitorować serwery i usługi, do których kieruje ruch. Stąd potrafi wykluczyć te, które przestały działać lub zwracają błędne odpowiedzi. Obsługuje on także integracje z modułem WAF (Web Application Firewall) na bazie ModSecurity, dzięki czemu jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo aplikacjom webowym.

Zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zainteresowanych rozwiązaniami do rozkładu obciążenia oraz systemami WAF.

Red Hat Load Balancer obsługuje wiele algorytmów dystrybucji ruchu i rozkład obciążenia. Potrafi rozkładać ruch na działające serwery z uwzględnieniem m.in.: wag, obciążenia, opóźnień, ilości aktywnych połączeń czy nawet lokalizacji. Możliwe jest także stworzenie klastra składającego się z więcej niż jednego Red Hat Load Balancer.

Red Hat Load Balancer świetnie uzupełnia i integruje się z resztą komponentów do budowania klastrów wysokiej dostępności, jak m.in.: LINBIT High Availability, Red Hat High Availability oraz Red Hat Resilient Storage.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.