Red Hat High Availability
 
Red Hat High Availability Add-On jest dodatkiem do systemu RHEL (Red Hat Enterprise Linux), który umożliwia budowanie klastrów wysokiej dostępności. Uzupełnia on system RHEL o nowe możliwości i bardzo dobrze integruje się z Red Hat Resilient Storage Add-On, Red Hat Load Balancer Add-On czy LINBIT High Availability. Dzięki niemu możemy zwiększyć niezawodność, skalowalność i dostępność krytycznych usług produkcyjnych oraz zasobów.
 
 
 
 
Aby móc to zapewnić, Red Hat High Availability Add-On udostępnia wszelkie niezbędne narzędzia do budowy i obsługi infrastruktury klastra wysokiej dostępności, jak m.in.:
  • wielopoziomowy i wieloetapowy Fencing,
  • mechanizmy wykrywania dysfunkcji innych węzłów,
  • różne scenariusze obsługi głosowania i kworum (łac. quorum),
  • grupowanie zasobów i usług,
  • mechanizmy do wyklucza węzłów na czas aktualizacji,
  • mechanizmy do automatycznej i ręcznej migracji zasobów i usług,
  • definiowanie kolejności startowania zasobów,
  • konfiguracja preferowanych i niepreferowanych węzłów dla zasobu czy usługi,
  • sterowanie wzajemną kolokacją zasobów i usług (razem na jednym węźle lub na różnych węzłach).

Zaintersowanych budową klastrów wysokiej dostępności, jak i zakupem dodatku Red Hat High Availability Add-On zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.! Do każdej z usług i aplikacji warto podejść indywidualnie, stąd zachęcamy do kontaktu jeszcze przed wyborem docelowej architektury.

Red Hat High Availability Add-On umożliwia budowanie klastrów składającego się z od 2 do 16 węzłów.

Prace konserwacyjne najczęściej kojarzą się z przerwą techniczną, w której usługi systemu IT pozostają całkowicie niedostępne, a pracownicy organizacji nie mogą wykonywać swoich codziennych obowiązków.

Dzięki Red Hat High Availability tak wcale nie musi być!

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.