Red Hat Disaster Recovery
 
Na wstępie do DR (Disaster Recovery) warto wyobrazić sobie sytuację, w której wszystko co znajduje się wewnątrz naszej serwerowni czy centrum danych nagle znika. Dalej, warto zastanowić się zarówno nad tym ile czasu będzie potrzebne na odtworzenie dawnego środowiska oraz jego usług i danych po takiej awarii, jak i tym czy będzie to w ogóle możliwe. Plan DR, czyli plan odtworzenia naszego środowiska po awarii przewiduje właśnie takie scenariusze.

Zainteresowanych oprogramowaniem do kopii zapasowej, oprogramowaniem Red Hat w wersjach Disaster Recovery czy też opracowaniem planu odtwarzania środowiska po awarii zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jednym z najważniejszych elementów planu odtwarzania po awarii jest posiadanie zapasowej lokalizacji czy też infrastruktury, do której to odtworzenie będzie mogło się odbywać. Przyjmuje się, że są trzy typy zapasowych lokalizacji, czy też scenariuszy odtwarzania: COLD, WARM i HOT. Wbrew pozorom, nazwy te nie są związane z temperaturą panującą w zapasowych lokalizacjach, a bardziej z tym, ile po awarii trzeba włożyć wysiłku w odtworzenie środowiska oraz przywrócenia jego usługa i danych do działania. Warto rozważyć wykorzystanie do tego celu platformy Red Hat Ansible Automation. Wykorzystanie do takich celów automatyzacji pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i da pewność, że nic nie zostało pominięte czy w stresie zrobione nieodpowiednio.
 
 
W mniejszych przedsiębiorstwach najbardziej popularny jest scenariusz COLD. Zakłada on, że posiadamy kopię zapasową oraz pomieszczenie z prądem, klimatyzacją i dostępem do sieci, gdzie potencjalnie będziemy mogli je odtworzyć. Niestety, scenariusz ten nie przewiduje posiadania zapasowego sprzętu i oprogramowania. Zatem w przypadku takiej awarii wymagany będzie zakup sprzętu i oprogramowania do infrastruktury, a następnie jego konfiguracja. Dopiero po tym wszystkim będzie możliwe rozpoczęcie procesu przywracania systemów, usług i danych. Należy pamiętać, że to może zająć nawet tygodnie. Chyba, że wszystko mamy zautomatyzowane i zostało to opisane wcześniej w platformie Red Hat Ansible Automation.

Zainteresowanych wdrożeniem Red Hat Ansible Automation lub planu Disaster Recovery This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W scenariuszu WARM oprócz kopii zapasowej oraz odpowiednio przygotowanej lokalizacji, mamy też zapasowy sprzęt i oprogramowanie. Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie do infrastruktury jest już tak skonfigurowane, że w dowolnym momencie można rozpocząć proces odtwarzania do niego naszych systemów, usług i danych. Scenariusz ten nie musi być drogi. Czasem da się wykorzystać sprzęt o nieco gorszych parametrach, a Red Hat, daje możliwość zakupu oprogramowania do takich celów w o wiele niższej cenie niż normalnie. W tym miejscu, pewne elementy uruchamiania środowiska zapasowego oraz jego weryfikacji mogą zostać zautomatyzowane z wykorzystaniem Red Hat Ansible Automation.
 
W scenariuszu HOT zakłada się pełną redundancję sprzętu i oprogramowania oraz pełną replikację danych pomiędzy lokalizacjami. Dzięki temu, w przypadku awarii można niemal natychmiast korzystać z wszystkich systemów, usług i danych. Niemniej, ten scenariusz jest najbardziej kosztowny, gdyż wymaga posiadania w obu lokalizacjach takiej samej klasy sprzętu, jak i oprogramowania, które cały czas działa produkcyjnie. Posiadanie takiej lokalizacji daje dodatkową zaletę, którą jest rozkład obciążenia i zachowanie ciągłości działania dla wszystkich usług i danych naszego środowiska. W tych obszarach Red Hat dodatkowo oferuje dodatki do systemu RHEL, jak High Availability, którego zadaniem jest utrzymanie usług zawsze dostępnych, Load Balancer, którego zadaniem jest rozkład obciążenia i kierowanie ruchu do działających instancji oraz Resilient Storage, który umożliwia wykorzystanie systemu plików, do którego wiele niezależnych systemów może równocześnie zapisywać dane.

 
Podsumowując, w scenariuszu COLD nie jest wymagany zakup żadnego dodatkowego oprogramowania Red Hat, a w przypadku scenariusza WARM, można dokonać zakupu o wiele tańszych subskrypcji DR (Disaster Recovery). W scenariuszu HOT wymagany jest zakup normalnych subskrypcji dla produktów Red Hat.
 
Na koniec nie można zapomnieć o tym, co niezbędne w każdym ze scenariuszy odtwarzania środowiska po awarii, a jest tym kopia zapasowa. Niemniej pamiętajmy, że kopia zapasowa to nie wszystko.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.