LINBIT Software-Defined Storage
 
LINBIT SDS (Software-Defined Storage) jest rozwiązaniem rozproszonej pamięci masowej dla środowisk chmurowych, platform do wirtualizacji i kontenerów oraz obsługi wymagających baz danych. Jest rozwiązaniem o otwartym kodzie (ang. Open Source), które zapewnia replikację blokową na poziomie jądra systemu. Cechuje je duża wydajność, obsługa rekordowych ilości IOPS, duże bezpieczeństwo danych i przemyślana architektura. Rozwiązanie to jest na tyle popularne, że LINBIT zapewnia wsparcie nawet w wymiarze 24x7x365.


Klaster LINBIT SDS może składać się z tysięcy węzłów, a dla każdego zasobu można określić inną ilość replik oraz sposobów replikacji. W skład LINBIT SDS wchodzi LINBIT DRBD® i LINBIT LINSTOR®:
  • LINBIT DRBD (Distributed Replicated Block Device), to budowane od 1999 roku rozwiązanie replikacji blokowej danych. Zostało zatwierdzone przez Linus Torvalds i oficjalnie dodane do jądra Linux w 2009 roku.
  • LINBIT LINSTOR zarządza węzłami klastra LINBIT SDS. Wykrywa dostępne zasoby oraz steruje replikacją i alokacją przestrzeni. W przypadku awarii któregoś z węzłów, zajmuje się przywróceniem równowagi w klastrze, starając się tak rozlokować dane, aby ciągle spełnione były wymogi danej ilości replik.  
Z każdym z węzłów klastra mogą zostać powiązane tagi, które najcześciej służą do ich grupowania. W ten sposób w trakcie definiowania zasobu nie tylko możemy określić ilość replik danych (od 1 do 32), ale też możemy mieć pełną kontrolę nad ich rozmieszczeniem i sposobem replikacji.

Dzięki tagom, poszczególne repliki będą zawsze tak rozlokowane, jak chcemy. Dla przykładu, mogą zostać ulokowane w ramach różnych obudów serwerów kasetowych (ang. blade) czy serwerów umiejscowionych w różnych szafach rack. Za pomocą tagów możemy też zautomatyzować rozkład replik tak, by zawsze dwie synchroniczne kopie były w tej samej lokalizacji, ale w ramach różnych strefa pożarowych, a trzecia w sposób asynchroniczny była replikowana do daleko oddalonej lokalizacji zapasowej.

Sprzedajemy produkty LINBIT® na rynku polskim, stąd za naszym pośrednictwem można zakupić LINBIT SDS. Jesteśmy także w stanie pomóc w jego wdrożeniu i obsłudze. Zainteresowanych zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W ramach platform hiperkonwergentnych, gdzie dane i VM ulokowane są na tej samej grupie serwerów fizycznych, rozwiązanie to potrafi także dbać o efektywny dostęp do danych. W skrócie, dane starają się zawsze podążać za maszynami wirtualnymi, które mogą być migrowane pomiędzy hostami.
 
Przy tworzeniu zasobu określamy ilość replik, które ulokowane zostaną na różnych serwerach fizycznych. Jedna z kopii będzie działać na tym samym węźle co korzystająca z niej VM. Kiedy VM zostanie przeniesiona na węzeł, gdzie nie ma kopii tych danych, dostęp do nich musi odbywać się poprzez łączącą serwery sieć, co może nie być optymalne.
 
 
LINBIT SDS zajmuje się też optymalizacją rozmieszczenia danych. Działa ona tak, że na węźle gdzie działa VM, a nie ma jej danych, tworzona jest dodatkowa replika. Po tym, jak zakończy się synchronizacja jej danych z innymi kopiami, jedna z pozostałych replik jest usuwana.
 
 
Dzięki funkcji automatycznego promowania zasobu, lokalne dane mogą być wykorzystywane od razu po tym, jak się pojawią. Operacja ta powoduje chwilowe zwiększenie ruchu w ramach klastra, stąd nie jest realizowana automatycznie. Dane VM mogą być dość duże i często zajmują terabajty, stąd takie rzeczy nie mogą być realizowane w dowolnym momencie. W związki z tym, operacje tą możemy wyzwolić ręcznie odpowiednim poleceniem lub zdefiniować okres w którym będzie ona wyzwalana.

Replikacja LINBIT DBRD zapewnia stałe i niewielkie zużycie pamięci, które w zależności o wielkości zasobów można dokładnie wyliczyć. Sprawia to, że nadaje się idealnie do zastosowań w środowiskach hiperkonwergentnych, pozostawiając sporą ilość pamięci do wykorzystania dla obsługiwanych tam systemów i aplikacji.

LINBIT SDS nadaje się także świetnie do środowisk tradycyjnych, gdzie dedykowana grupa serwerów realizuje tylko funkcje pamięci masowej i udostępnia ją innym hostom za pomocą LIO (iSCSI, iSER, SRP, FC, FCoE), NVMe-oF czy mechanizmu LINBIT DRBD Diskless.

 
Dzięki LINBIT DRBD Diskless, host może uzyskać dostęp do danych jako Primary, podczas gdy dane faktycznie będą zlokalizowane tylko na replikach w trybie Secondary. Host jest połączony z kilkoma replikami równocześnie, dzięki temu w przypadku awarii którejś z nich, aplikacja nadal ma nieprzerwany dostęp do danych. Host jest w stanie szybko wykryć niedostępność węzła, do którego wysłał Read Request i przesłać je ponownie do innego, działającego. Jest to niewidoczne dla warstw wyższych, stąd ukrywa awarie całych węzłów czy awarie na poziomie sieci. Operacje Write Request są wysyłane z hosta równocześnie do wszystkich replik. Kiedy dany węzeł powróci do działania, to jest oczywiście synchronizowany i reintegrowany z resztą klastra.

W ramach LINBIT SDS węzły mogą pełnić funkcje LINSTOR CONTROLLER odpowiadającą za Control Plane oraz LINSTOR SATELLITE odpowiadającą za Data Plane. Pojedynczy węzeł może pełnić jedną, jak i obie funkcje.
 
 
LINBIT CONTROLLER udostępnia też API do integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami, dając im możliwość automatycznego oraz dynamicznego tworzenie, modyfikacji i usuwania zasobów. Poprzez to API można dokonać integracji LINBIT SDS z Red Hat OpenStack Platform, Red Hat OpenShift Platform czy Docker Swarm. Dalszy dostęp do danych odbywa się już bez potrzeby angażowania warstwy Control Plane.
 
LINSTOR SATELLITE obsługuje dostępne w środowisku GNU/Linux mechanizmy do zarządzania przestrzenią dyskową danego węzła. W tym obszarze LINBIT nie wynajduje koła na nowo, a wykorzystuje bardzo dojrzałe, przewidywalne, stabilnie oraz dobrze przetestowane mechanizmy i narzędzia, jakie udostępnia system i jądro.
 
 
Do mechanizmów tych należy m.in. obsługa sprzętu HDD, SSD, NVMe i PMEM, obsługa funkcji RAID, wolumenów LVM i ZFS oraz snapshot-ów, replikacji z wykorzystaniem DRBD, warstwy buforowej (dm-cache/bcache), szyfrowania z użyciem LUKS, deduplikacji i kompresji z użyciem VDO (Virtual Data Optimizer), transportu dla danych (TCP, SCTP, RDMA) oraz dostępu do danych (LIO, NVMe-oF i LINBIT DRBD Diskless).

Do działania wymagany jest tylko jeden kontroler, niemniej w środowisku produkcyjnym zaleca się zastosowanie minimum trzech. LINSTOR CONTROLLER używany jest w trakcie tworzenia i usuwania oraz zmiany ustawień czy rozmiaru zasobów. Przechowuje on całą konfigurację klastra, statystyki i umożliwia wprowadzanie modyfikacji. Kiedy zasoby są już stworzone, nie jest on potrzebny do utrzymania dostępu danych. Replikacja danych pomiędzy węzłami odbywa się bez jego zaangażowania na poziomie Data Plane. Dzięki temu, całkowite zniknięcie warstwy Control Plane nie ma wpływu na ciągłość dostępu do danych i na działanie Data Plane.

Sprzedajemy produkty LINBIT® na rynku polskim, stąd za naszym pośrednictwem można zakupić LINBIT SDS. Jesteśmy także w stanie pomóc w jego wdrożeniu i obsłudze. Zainteresowanych zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

LINBIT SDS obsługuje zarówno Thick, jak i Thin Volumes. Przy Thick Volumes, przestrzeń która jest przydzielana musi istnieć. Są one stosowane w środowiskach, gdzie przestrzeń przydzielana jest na długie okresy czasu. Za to Thin Volumes są lepsze dla środowisk chmurowych i platform kontenerowych, gdzie najczęściej stosowana jest spora nadsprzedaż. Wynika ona z tego, że mało kto od razu zużywa tyle przestrzeni ile rezerwuje, a też czas życia tego co powołujemy jest relatywnie krótki. Na poziomie Thin Volumes obsługiwane są także migawki (ang. snapshots).
 
LINBIT SDS obsługuje także funkcje wielopoziomowych przestrzeni dyskowych na bazie różnych typów dysków (ang. multi tier storage), w których już nieużywane dane są automatycznie przenoszone na wolniejsze dyski, czy funkcje przełączania i obsługi wielu ścieżek na poziomie sieci.

Dzięki rozwiązaniom LINBIT można całkowicie uniknąć korzystania z zamkniętych i bardzo drogich technologii producentów typowych rozwiązań pamięci masowej (ang. storage), którzy oferują dość zaporowe ceny dla swoich komponentów, dysków, licencji oraz wsparcia.
 
Na koniec warto zaznaczyć, że LINBIT SDS (Software-Defined Storage) umożliwia rozszerzenie o funkcje odtwarzania środowiska po awarii z wykorzystaniem LINBIT DR (Disaster Recovery).

LINBIT®, the LINBIT logo, DRBD®, the DRBD logo and LINSTOR® and the LINSTOR logo are trademarks or registered trademarks of LINBIT in Austria, EU, the United States and other countries. 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.