LINBIT Disaster Recovery
 
LINBIT DR (Disaster Recovery) zapewnia ciągłą replikację danych do środowiska zapasowego, gdzie można je automatycznie odtworzyć w razie awarii środowiska podstawowego. Realizuje to na poziomie bloków danych z wykorzystaniem LINBIT DRBD (Distributed Replicated Block Device)LINBIT DRBD obsługuje zarówno replikację synchroniczną, jak i asynchroniczną. W przypadku LINBIT DR, replikacja realizowana jest w czasie rzeczywistym, najczęściej w sposób asynchroniczny. Strumień danych, dla którego połączenie WAN może być wąskim gardłem, jest dodatkowo buforowany oraz kompresowany, aby zminimalizować zużycie pasma.
 
Distributed Replicated Block Device (DRBD), to budowane od 1999 roku rozwiązanie replikacji blokowej danych. Zostało zatwierdzone przez Linus Torvalds i oficjalnie dołączone do jądra Linux w 2009 roku. Rozwiązanie to jest na tyle popularne, że jego producent, firma LINBIT® zapewnia wsparcie nawet w wymiarze 24x7x365.
 
 
 
 
Replikacja synchroniczna na duże odległości nie sprawdza się dobrze, gdyż powoduje zbyt duże opóźnienia. Dlatego w takich scenariuszach wykorzystuje się replikację asynchroniczną. W związku z tym, że ilość zapisywanych danych ma charakter skokowy, a łącza pomiędzy oddalonymi lokalizacjami mogą nie mieć dużej przepustowości czy małych opóźnień, stosowane jest dodatkowo buforowanie i kompresja LZMA/LZ4, które zapewnia LINBIT DRBD PROXY.
 
Wykorzystanie ciągłej replikacji strumienia danych zapewnia możliwość bardzo szybkiego odtworzenia danych w lokalizacji zapasowej i minimalizuje ilość utraconych danych w trakcie awarii. Dla przykładu, w rozwiązaniu gdzie replikacja odbywa się co 15 minut, musimy liczyć się z utratą do 15 minut ostatnich danych. W przypadku LINBIT DR replikacja realizowana jest na bieżąco bez żadnych przerw.

Zainteresowanych rozwiązaniami LINBIT czy też planen odtwarzania środowiska po awarii zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Aby nie dopuścić do sytuacji, w których usługi zostaną uruchomione w obu klastrach (ang. split brain), stosowany jest LINBIT BOOTH CLUSTER TICKET MANAGER, który pracuje w roli arbitra, zapewniającego kworum (łac. quorum) i rozdającego bilety. Bilet przyznaje prawo do uruchomienia usług w ramach klastra czy lokalizacji.

Dalszym podniesieniem usług do działania zajmuje się już Red Hat High Availability.

Dzięki LINBIT GEO REPLICATION, możliwa jest także replikacja danych na bardzo duże odległości do miejsca, gdzie wykonywane są dodatkowe kopie zapasowe z wykorzystaniem rozwiązań klasy Storware vProtect. Podejście to sprawia, że środowisko produkcyjne nie jest obciążone w trakcie wykonywania kopii zapasowych.
 
Rozwiązania LINBIT ukierunkowane są w stronę przedsiębiorstw, instytucji rządowych i sektora finansowego, gdzie liczy się najwyższa wydajność, działają bardzo krytyczne usługi i nie można pozwolić sobie na utratę żadnych danych. LINBIT potrafi to zapewnić dzięki replikacji na poziomie bloków i ciągłej strumieniowej replikacji do lokalizacji zapasowej. Warto dodać, że rozwiązania LINBIT ustanowiły nowy rekord 14,8 milionów IOPS.
 
 
Na koniec nie można zapomnieć o tym, co niezbędne w każdym ze scenariuszy odtwarzania środowiska po awarii, a jest tym kopia zapasowa. Niemniej pamiętajmy, że kopia zapasowa to nie wszystko.

LINBIT®, the LINBIT logo, DRBD®, the DRBD logo and LINSTOR® and the LINSTOR logo are trademarks or registered trademarks of LINBIT in Austria, EU, the United States and other countries. 


Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.