Storware KODO for Endpoints
 
Storware KODO for Endpoints jest platformą do ochrony danych i kopii zapasowej komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Microsoft Windows oraz Apple Mac OS, która działa na systemie GNU/Linux. Umożliwia zarówno scentralizowane w jednym interfejsie zarządzanie kopią zapasową końcówek w ramach całej organizacji, jak i wygodną jej samoobsługę poprzez każdego z użytkowników. Dzięki temu, że użytkownicy końcowi samodzielnie mogą przywrócić usunięte pliki lub wcześniejsze wersje swoich plików, nie jest tym obciążony lokalny dział IT.

Istnieje także możliwość przywrócenia odpowiedniego pliku przez administratora. Służy do tego scentralizowany interfejs, w którym zestawieni są wszyscy użytkownicy, ich urządzenia, kopie zapasowe oraz powiązane z nimi statystyki. Poprzez niego da się także dokonać aktualizacji wszystkich klientów końcowych KODO.
 
 


KODO potrafi wersjonować pliki, dzięki czemu użytkownik samodzielnie może przywrócić odpowiednią wersję pliku. Dokonać może tego za pomocą kliknięcia prawym guzikiem myszy na pliku i wybrania opcji "KODO > Odtwórz" lub poprzez dedykowanego klienta, instalowanego na węźle końcowym. Ta druga opcja jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy nie wiemy gdzie dany plik może się znajdować lub został całkiem usunięty.

Zużycie przestrzeni dyskowej na potrzeby wersjonowania jest niwelowane poprzez wbudowaną deduplikację i kompresję. Dzięki niej, te same bloki danych nie są przesyłane przez sieć i nie są składowane wielokrotnie na dysku. Jest to możliwe, dzięki zaangażowaniu w ten proces zarówno urządzenia końcowego, jak i serwera.

Zainteresowanych zakupem oprogramowania do kopii zapasowej czy opracowaniem całej architektury i strategii odtwarzania środowiska po awarii zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Istnieje także możliwość ograniczenia pasma z jakiego może korzystać KODO. Funkcja ta jest świadoma tego, kiedy klient jest poza organizacją. Limit może dotyczyć samego klienta, jak i pobieranych lub wysyłanych danych. W ten sposób, praca KODO nie zakłóca normalnej pracy użytkowników i jego aplikacji biznesowych.

Kopii zapasowej może podlegać wszystko co wskażemy, tj. wybrane katalogi czy nawet znajdujące się w nich określone typy plików. Dla każdego z takich zasobów można ustawić inną politykę retencji danych. Da się także wyłączyć pewne typy plików lub katalogów z kopii zapasowej. A wszystko to konfigurowane jest oddzielnie dla systemów Microsoft Windows i systemów Apple Mac OS X.

Storware KODO udostępnia API do kooperacji z zewnętrznymi systemami oraz umożliwia integrację z Microsoft AD (Active Directory). Dla systemów z rodziny Microsoft Windows zapewnia także dodatkową ochronę poczty elektronicznej. Ma możliwość tworzenia kopii zapasowej oraz przywracania archiwów Microsoft Outlook i IBM Notes. 
Storware jest polską firmą, stąd oferuje również wsparcie w języku polskim.
 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.