Kompleksowa przebudowa całego systemu informatycznego
 
W roku 2015 dokonaliśmy przebudowy całego systemu informatycznego Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, która obejmowała m.in. telefonię IP, wideotelefonię i system spotkań, sieć LAN, WLAN, VPN, SAN, serwery oraz bezpieczeństwo. Koszt projektu wyniósł 4,649,128.00 PLN NETTO / 5,718,427.44 PLN BRUTTO.
 
Projekt realizowany była od marca 2015 do grudnia 2015. W ciągu tych niecałych 10 miesięcy został dostarczony i w pełni wdrożony oraz skonfigurowany cały sprzęt i oprogramowanie. Projekt był dość złożony, gdyż wymagał zbudowania całego środowiska od nowa, a następnie przeniesienia do niego wszystkich usług i danych, które działały w starym środowisku. W ramach projektu realizowane były też prace budowlane, polegające na instalacji okablowania, korytek oraz gniazdek w celu instalacji punktów dostępowych budowanej sieci bezprzewodowej. Projekt realizowany był w ramach trzech lokalizacji krakowskich, jednej lokalizacji w Warszawie i jednej lokalizacji w Krośnie.
 
W tak krótkim czasie, całość udało się zrealizować z powodzeniem dzięki temu, że sprzęt i oprogramowanie zostało w pełni skonfigurowane w siedzibie networkers.pl przed jego dostawą do klienta. U klienta odbywała się już tylko instalacja urządzeń oraz dodatkowa personalizacja i korekta niektórych ustawień.
 
W ramach projektu zostały zmienione wszystkie urządzenia aktywne sieci przełączanej LAN, sieci bezprzewodowej WLAN oraz sieci SAN pomiędzy serwerami i pamięcią pasową. W sieci LAN oraz WLAN zostało uruchomione uwierzytelnienie z wykorzystaniem IEEE 802.1X lub portalu gościnnego oraz mechanizmy QoS i bezpieczeństwa Port Security, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection (DAI) i IP Device Tracking. W sieci LAN został uruchomiony protokół VTPv3 i MSTP, w tym dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa dla STP.
 
Zbudowana w latach 2013-2014 telefonia IP została przebudowana w sposób zachowujący wcześniej zakupione telefony IP i bramki głosowe. Wykonana została migracja z systemu telefonicznego opartego na Cisco CME (Communication Manager Express) do bardziej funkcjonalnego Cisco UCM (Unified Communication Manager). W ramach systemu telefonii uruchomione zostały dodatkowe funkcje, rozmowy wideo, platforma do spotkań wieloosobowych oraz możliwość dzwonienia z użyciem SIP URI. We wszystkich pięciu lokalizacjach zostały także zainstalowane i uruchomione duże wideoterminale do spotkań.
 
W trakcie migracji starych usług do nowego środowiska opartego na VMware vSphere, które uruchomione zostało w ramach dwóch klastrów z serwerami typu blade Cisco UCS-B i z pamięcią masową Dell/EMC VNX, zostały uruchomione serwery DNS, plików i infrastruktura klucza publicznego. Została też wykonana migracja usługi Microsoft Active Directory (AD) i polityk GPO do usługi Samba4 na bazie systemu GNU/Linux Debian oraz ustawione zbieranie i wizualizacja danych NetFlow na temat ruchu z routerów Cisco ISR G2. Komunikacja pomiędzy serwerami i pamięcią masową realizowana jest poprzez przełączniki Cisco Nexus z użyciem FCoE.
 
W trakcie projektu, dla lokalnego zespołu IT Instytutu przeprowadziliśmy pełen kurs CCNA (4 semestry) oraz kilka dodatkowych szkoleń dotyczących wykorzystanych w trakcie projektu technologii i rozwiązań.
 
W ramach projektu dostarczyliśmy i wdrożyliśmy m.in. niżej wymienione systemy, sprzęt i oprogramowanie:
 • usługa domeny i GPO dla systemów Microsoft Windows oparta na kilku systemach GNU/Linux z Samba4
 • serwery DNS oparte na usłudze Bind
 • infrastruktura klucza publicznego na bazie systemu GNU/Linux Debian i OpenSSL
 • system do wirtualizacji VMware vSphere
 • serwery typu rack Cisco UCS-C i typu balde Cisco UCS-B
 • dwa klastry oparte na Cisco Fabric Interconnect i Cisco UCS Manager
 • macierze Dell/EMC VNX
 • bramka GSM/UMTS 2N StarGate
 • klaster Cisco Unified Communication Manager
 • klaster Cisco Unified IM & Presence i Cisco Jabber
 • klaster Cisco Unity Connection
 • klaster Cisco Expressway C i Cisco Expressway E
 • klaster Cisco Telepresence Conductor i wiele Cisco Telepresence Server
 • system Microsoft Windows Server z obsługą Cisco TMS (Telepresence Mangement Suite) i bazy MSSQL
 • wiele telefonów Cisco IP Phone 3905, 6900, 9900 i DX650
 • wiele wideoterminali Cisco DX80 i Cisco MX 300 G2
 • wiele routerów Cisco ISR G2 pełniących funkcje bramek głosowych i obsługujących routing BGP i OSPF
 • wiele urządzeń firewall Cisco ASA-X
 • klaster Cisco ISE (Identity Services Engine)
 • kilka przełączników Cisco Nexus obsługujących sieć SAN i LAN
 • kilkadziesiąt przełączników Cisco Catalyst tworzących sieć LAN
 • kontrolery sieci bezprzewodowej Cisco WLC i punkty dostępowe Cisco Air
Otrzymane od Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego referencje można zobaczyć poniżej.


Wszystkich zainteresowanych budową takich środowisko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Oprócz dostawy sprzętu i oprogramowania potrafimy doradzić przy jego wyborze, a także kompleksowo je skonfigurować i wdrożyć. Dostarczamy również spersonalizowane instrukcje, które pozwalają na bardzo łatwą i szybką obsługę dostarczonego rozwiązania przez lokalny personel IT.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.