Referencje od naszych klientów
 
W miejscu tym zamieszczamy referencje, listy polecające oraz studia przypadków (ang. case studies), jakie udało nam się otrzymać od klientów. O niektóre dopiero zaczynamy się starać, stąd z czasem będą pojawiały się nowe. 
 

25. Usługa wsparcia i obsługi powdrożeniowej

Podsumowanie kilkuletniego wsparcia powdrożeniowego dla działu informatycznego Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach którego prowadzona jest aktualizacja, uruchamianie nowych funkcjonalności, personalizacja i zmiana ustawień oraz rozwiązywanie problemów.
Przeczytaj więcej...


24. Chmura prywatna, SDS (Software Defined Storage) i wirtualizacja

8 stycznia 2020 roku zamknęliśmy projekt budowy środowiska wirtualnego z usługami chmurowymi dla Centrum Funduszy Europejskich Energetyki Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Całkowita wartość projektu wyniosła 256,500.00 PLN NETTO / 315,495.00 PLN BRUTTO.


23. Bezpieczeństwo na brzegu sieci i pracy zdalnej

W sierpniu 2019 roku zamknęliśmy projekt dostawy i wdrożenia urządzenia typu Firewall dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Całkowita wartość projektu wyniosła 596,500.00 PLN NETTO / 733,695.00 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


22. Ochrona ruchu webowego i poczty elektronicznej

12 sierpnia 2019 roku zamknęliśmy projekt dostawy i uruchomienia oprogramowania potrzebnego do ochrony ruchu webowego i poczty elektronicznej dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Całkowita wartość projektu wyniosła 112,122.00 PLN NETTO / 137,897.76 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


21. Serwery pocztowe i infrastruktura klucza publicznego

W grudniu 2018 roku zamknęliśmy projekt budowy nowego systemu do obsługi poczty elektronicznej e-mail i obsługi infrastruktury klucza publicznego dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Całkowita wartość projektu wyniosła 65,420.00 PLN NETTO / 80,466.60 PLN BRUTTO.


20. Wysoka dostępność, replikacja danych i bezpieczeństwo

18 października 2018 roku zamknęliśmy projekt przebudowy infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Wartość projektu wyniosła 193,745.00 PLN NETTO / 238,306.35 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


19. Środowisko kontenerowe i modernizacja sieci LAN/WLAN

W październiku 2018 roku zakończyliśmy projekt budowy środowiska kontenerowego i modernizacji sieci LAN i WLAN dla Akademii Ignatianum w Krakowie. Koszt projektu wyniósł 230,000.00 PLN NETTO / 282,900.00 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


18. Podsumowanie 7-letniej współpracy

Podsumowanie wspólnej kooperacji w latach 2011-2018 z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach której została ujednolicona cała infrastruktura sieciowa 10 lokalizacji rozmieszczonych w różnych rejonach miasta Kraków i poza nim. Infrastruktura ta obsługuje ponad 2000 użytkowników.
Przeczytaj więcej...


17. Telefonia IP, sieć LAN/WLAN, serwery i kopie zapasowe

Podsumowanie 10-letniej kooperacji z Instytutem Języka Polskiego PAN (Polskiej Akademii Nauk) w Krakowie, w ramach której została uruchomiona telefonia IP, dwie nowe serwerownie, zbudowana od nowa cała sieć LAN i WLAN, ujednolicony system obsługi usług i aplikacji oraz zwiększona dostępność usług i bezpieczeństwo danych.
Przeczytaj więcej...


16. Poprawa bezpieczeństwa i wydajności rdzenia sieci LAN

W kwietniu 2018 roku został zamknięty projekt przebudowy i poprawy bezpieczeństwa rdzenia sieci przełączanej Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w lokalizacjach Kraków, Bytom i Wrocław. Całkowity koszt projektu wyniósł 50,040.00 PLN NETTO / 61,549.20 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


15. Bezpieczeństwo danych oraz ochrona przed SPAM i Malware

W latach 2016-2017 realizowaliśmy projekt podniesienia bezpieczeństwa danych oraz uruchomienia ochrony przed SPAM-mem oraz Malware dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.
Przeczytaj więcej...


14. Podniesienie bezpieczeństwa sieci i usług

W listopadzie 2017 roku został zamknięty projekt podniesienia bezpieczeństwa sieci i usług Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w lokalizacjach Kraków, Bytom i Wrocław. Całkowity koszt projektu wyniósł 349,000.00 PLN NETTO / 429,270.00 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


13. Widekonferencje, telefonia IP, bezpieczeństwo i sieć LAN/WLAN

W grudniu 2016 roku zostały przez nas wykonane prace rekonfiguracyjne i wdrożeniowe systemu telefonicznego, wideokonferencyjnego, sieci bezprzewodowej, przełączanej, serwerów, wirtualizacji oraz rozwiązań bezpieczeństwa dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) w oddziale przy ul. Solec w Warszawie.
Przeczytaj więcej...


12. Użyczenie sprzętu oraz jego konfiguracja i dalsza obsługa dla Szlachetnej Paczki

Od stycznia 2016 roku pomagamy Szlachetnej Paczce. Nieodpłatnie użyczyliśmy jej sprzęt firmy Cisco Systems, który został przez nas skonfigurowany i zainstalowany w jej wszystkich lokalizacjach. Obecnie realizujemy także nieodpłatną obsługę wdrożonych przez nas rozwiązań firmy Cisco Systems.
Przeczytaj więcej...


11. Środowisko do wirtualizacji i pamięć masowa

W latach 2015-2016 wdrożyliśmy środowisko do wirtualizacji i pamięć masową dla Instytutu Języka Polskiego PAN (Polskiej Akademii Nauk) w Krakowie. Całość projektu wyniosła 141,385.36 PLN NETTO / 173,903,99 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


10. Kompleksowa przebudowa całego systemu informatycznego

W roku 2015 dokonaliśmy przebudowy całego systemu informatycznego Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, która obejmowała m.in. telefonię IP, wideotelefonię i system spotkań, sieć LAN, WLAN, VPN, SAN, serwery oraz bezpieczeństwo. Koszt projektu wyniósł 4,649,128.00 PLN NETTO / 5,718,427.44 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


9. Szkolna sieć komputerowa z blokowaniem niewłaściwej treści

W latach 2014-2015 uruchomiliśmy sieć komputerową z blokowaniem niewłaściwej treści dla Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie. Całość projektu wyniosła 71,452.22 PLN NETTO / 87,886,23 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


8. Telefonia IP oraz konferencje, spotkania i rozmowy wideo

W latach 2013-2015 przeprowadziliśmy migrację starego systemu telefonicznego i uruchomiliśmy możliwość prowadzenia darmowych rozmów wewnętrznych, wideorozmów oraz dużych wideokonferencji w ramach wszystkich pięciu lokalizacji Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.
Przeczytaj więcej...


7. Zwiększenie dostępności sieci poprzez wdrożenie BGP

W 2014 roku pracowaliśmy nad zwiększeniem dostępności systemów, usług i danych Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego z punktu widzenia sieci Internet.
Przeczytaj więcej...


6. Serwery i macierz

W grudniu 2014 zamknęliśmy projekt dostawy oraz wdrożenia serwerów i macierzy dla Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wartość projektu wyniosła 121,869.92 PLN NETTO / 149,900.00 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


5. Migracja analogowego systemu telefonii do telefonii IP

W latach 2013-2014 przeprowadziliśmy migrację starego, analogowego systemu telefonicznego do telefonii IP w ramach wszystkich pięciu lokalizacji Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Wartość projektu wyniosła 315,467.96 PLN NETTO / 388,025.59 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


4. Platforma do wirtualizacji, system centralnego dostępu i WiFi

W 2013 roku uruchomiliśmy platformę do wirtualizacji, system centralnego dostępu do sieci i sieć bezprzewodową dla Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Polskiej Akademii Nauk) w Krakowie. Wartość projektu wyniosła 177,666.70 PLN NETTO / 218,530.00 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


3. Połączenie lokalizacji, VPN, sieć LAN, MAN i WLAN oraz Eduroam

W latach 2011-2012 realizowaliśmy projekt przebudowy sieci dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wartość projektu wyniosła 506,877.40 PLN NETTO / 623,459.20 PLN BRUTTO.
Przeczytaj więcej...


2. Administracja serwerami GNU/Linux, Microsoft Windows i siecią

Od września 2009 zajmujemy się administracją serwerami GNU/Linux, Microsoft Windows i siecią Instytutu Języka Polskiego PAN (Polskiej Akademii Nauk) w Krakowie.
Przeczytaj więcej...


1. Administracja serwerami GNU/Linux i rozwiązaniami Cisco Systems

Od 2008 roku (początkowo jako inna firma) zajmujemy się administracją serwerami GNU/Linux i rozwiązaniami Cisco Systems w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Polskiej Akademii Nauk) w Krakowie.
Przeczytaj więcej...


Wszystkich zainteresowanych zakupem sprzętu i oprogramowania, a także jego późniejszą konfiguracją i wdrożeniem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Możemy tylko pomóc przy wyborze i następnie dostarczyć potrzebny sprzęt i oprogramowanie, jak i podejść do całości bardziej kompleksowo i wszystko w całości wdrożyć oraz zintegrować.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.