IPv4: DZIAŁANIE PROTOKOŁU
 

IP (Internet Protocol) jest podstawowym protokołem, na którym opiera swoje działanie sieć Internet. Jego zadaniem jest transport danych od nadawcy do odbiorcy. Wchodzi on w skład modelu protokołowego TCP/IP, który to stał się podstawą większości dzisiejszych sieci.

Protokół IP pośredniczy w transmisji pomiędzy protokołami warstwy transportowej, a protokołami jakie wykorzystywane są do przesyłu w lokalnych segmentach sieci. Sprawia to, że jest on w pełni niezależny od zastosowanego medium fizycznego i technologii warstwy łącza danych.

Protokół IP działa tak samo w przypadku transmisji bezprzewodowej i przewodowej. Dla protokołu IP nie ma znaczenia, czy użyty został kabel miedziany, czy światłowodowy. Działa tak samo, bez względu na to czy technologią warstwy łącza danych jest Ethernet, Token Ring, WiFi, Frame Relay czy PPP.

Dzięki temu, wykorzystywany jest on do łączenia ze sobą różnego rodzaju sieci, które tworzą sieć Internet.

Powodem popularności protokołu IP jest jego prostota. Protokół IP niczego nie gwarantuje - ani dostarczenia pakietów, ani tego czy dotrą one w odpowiedniej kolejności, ani czasu w jakim zostaną dostarczone, ani nawet tego, że dane nie zostaną uszkodzone podczas transmisji. Aby tego było mało, jest on protokołem bezpołączeniowy. Nie przetrzymuje żadnych informacji na temat pakietów, jakie udało się przesłać. Przed wysłaniem pakietu, nie jest też sprawdzane czy odbiorca jest gotowy do ich odbioru.

Wydawać się może to dość kontrowersyjne, gdyż przy użyciu tego protokołu przesyłana jest bardzo duża ilość ważnych informacji. Niemniej, takie właśnie działanie jest wielką zaletą protokołu IP. Jest on sam w sobie bardzo prosty, co sprawia, że nadaje się do przenoszenia każdego rodzaju ruchu. W zależności od dodatkowych potrzeb, protokół IP obudowany jest innymi mechanizmami i protokołami wchodzącymi w skład modelu TCP/IP. 

Każdy z pakietów IP, obsługiwany jest na każdym z kolejnych urządzeń w pełni niezależnie od pozostałych. Tak więc, gdybyśmy wysłali dwa pakiety do tego samego węzła w sieci, jeden po drugim, to mogą one podróżować różnymi trasami. W wyniku tego, mogą one dotrzeć do odbiorcy w odwrotnej kolejności.

Podobnie w drugą stronę - dla pakietu wysłanego w odpowiedzi - nie ma żadnej gwarancji, iż będzie on przesyłany tą samą drogą, jaką wcześniej otrzymany pakiet. Informacje o podróży pakietu nie są nigdzie zapisywane i przetrzymywane. Podejście takie ma swoje zalety. Sieć IP może rozkładać obciążenie na wielu trasach i być odporna na awarie pojedynczych połączeń. 

Protokół IP stara się dostarczyć pakiet do odbiorcy, ale jeżeli z jakiś powodów nie będzie to możliwe, to po prostu go odrzuci - nie zrobi nic więcej. Jest to też powodem dla którego często nazywany jest protokołem typu “best effort”. Jakakolwiek obsługa błędów musi być realizowana przez inne protokoły, jak ICMP. Wtedy po usunięciu pakietu IP, wygenerowana może zostać stosowna informacja ICMP do nadawcy wiadomości. Przy czym, otrzymanie takiego komunikatu nie wywoła retransmisji - jest to komunikat czysto informacyjny. Wszelka niezawodność, jeżeli wymagana, musi być realizowana przez warstwy wyższe (np. protokół TCP lub SCTP).


Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.