NetFlow v8 i obsługa Aggregation Caches
 

W dużych sieciach z dużą ilością ruchu, ilość eksportowanych informacji może być na tyle spora, że zmuszeni będziemy do rozłożenia ich na większą ilość kolektorów. Jeśli jednak część z tych informacji nie jest nam potrzebna, to możemy spróbować zmniejszyć ilość ruchu w sieci, jaka generowana jest przez NetFlow i obciążenie kolektorów, poprzez ich wcześniejszą agregację.

Umożliwia to wersja 8. Kolektor może również posiadać funkcję agregacji danych, ale dzięki wersji 8, dochodzi do tego jeszcze przed ich eksportem. Wykorzystywane są do tego celu wcześniej wspomniane Aggregation Caches.


Aggregation Caches
 
Istnieje 12 predefiniowanych Aggregation Caches, ale tylko 11 z nich obsługuje eksport danych w wersji 8. Są to Aggregation Caches realizujące agregację w oparciu o kilka pól, jakie obsługiwane są przez wersję 5. Pole BGP Next-Hop zostało wprowadzone wraz z wersją 9.
 
R4# show ip cache flow aggregation ?
as AS aggregation cache
as-tos AS TOS aggregation cache
bgp-nexthop-tos BGP nexthop TOS aggregation cache
destination-prefix Destination Prefix aggregation cache
destination-prefix-tos Destination Prefix TOS aggregation cache
prefix Source/Destination Prefix aggregation cache
prefix-port Source/Destination Prefix port aggregation cache
prefix-tos Source/Destination Prefix TOS aggregation cache
protocol-port Protocol and port aggregation cache
protocol-port-tos Protocol, port, TOS aggregation cache
source-prefix Source Prefix aggregation cache
source-prefix-tos Source Prefix TOS aggregation cache

R4# 
Pakiety NetFlow wersji 8 zawierają numer sekwencyjny, który rośnie per każdy przenoszony przepływ, podobnie jak jest to w wersji 5. W każdym pakiecie może być przenoszone do 30 zagregowanych przepływów. Lista zbieranych informacji, wraz z polami kluczowymi po których odbywa się agregacja, zostanie pokazana poniżej dla każdego z Aggregation Caches oddzielnie. We wcześniejszym artykule omówiliśmy, jak dobywa się konfiguracja parametrów związanych z czasami wygasania i ilością obsługiwanych wpisów w Aggregation Caches oraz kolektora, do którego będą wysyłane dane. Tutaj zajmiemy się pozostałymi parametrami.
 
W Aggregation Caches, które obsługują agregację danych w oparciu o prefiks (docelowy, źródłowy lub docelowy i źródłowy), można dodatkowo wskazać jego minimalną długość. Nie jest to konieczne. Kiedy nie ma określonej minimalnej długości, to dla wszystkich prefiksów brane są informacje z tablicy routingu. Jeśli jest określona minimalna długość, to dla prefiksów o krótszej długości informacje są odpowiednio agregowane do wskazanej długości.
 
Widać to w naszym przykładzie (warto wcześniej zapoznać się z topologią i adresacją wykorzystywanej sieci). We wszystkich pozostałych Aggregation Caches, nie ma żadnych dodatkowych opcji konfiguracji, poza tymi jakie zostały już omówione. Każdy z Aggregation Caches należy wcześniej włączyć poleceniem enabled.
 
W związku z tym, że do Aggregation Caches trafiają dane z Main Cache, wcześniej należy uruchomić zbieranie danych o przepływach z wejścia odpowiednich interfejsów. Przy czym, jeżeli interesuje nas tylko eksport zagregowanych danych, nie należy go konfigurować dla Main Cache.
 
Dla każdego z Aggregation Caches, który obsługuje eksport danych w wersji 8 został poniżej przedstawiony:
  • sposób jego konfiguracji,
  • sposób wyświetlenia jego zawartość,
  • zrzut pakietu.

Zestawione poniżej dane wymagają spokojnej analizy. Do wyświetlenia zawartości Aggregation Caches korzystam z polecenia show ip cache verbose flow aggregation <>, a nie show ip cache flow aggregation <>, ze względu na chęć wyświetlenia wszystkich pól.


Zainteresowanych zbieraniem danych o ruchu oraz jego analizą zachęcamy do zapoznania się z Cisco Stealthwatch.


AS Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem źródłowego i docelowego BGP ASN.
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache as
R4(config-flow-cache)# ?
Flow Aggregation Cache configuration commands:
cache Configure netflow cache parameters
default Set a command to its defaults
enabled Enable the aggreation cache
exit Exit from flow aggregation cache configuration mode
export Specify host/port to send flow statistics
help Description of the interactive help system
no Negate a command or set its defaults

R4(config-flow-cache)# export destination 10.246.4.91 9995
R4(config-flow-cache)# enabled

R4(config-flow-cache)# do show ip flow export
Flow export v1 is disabled for main cache
Version 1 flow records
Cache for as aggregation v8
VRF ID : Default
Destination(1) 10.246.4.91 (9995)
0 flows exported in 0 udp datagrams
0 flows failed due to lack of export packet
0 export packets were sent up to process level
0 export packets were dropped due to no fib
0 export packets were dropped due to adjacency issues
0 export packets were dropped due to fragmentation failures
0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures

R4(config-flow-cache)#
R4# show ip cache verbose flow aggregation as 

IP Flow Switching Cache, 278544 bytes

  7 active, 4089 inactive, 680 added
  14214 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  7 active, 1017 inactive, 680 added, 680 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Src If       Src AS  Dst If       Dst AS  Flows   Pkts  B/Pk  Active
Gi0/0         65007  Gi0/2         65006     5     10     40     0.0
Gi0/0         0      Null          0         1      1     40     0.0
Gi0/2         0      Null          0         1      1     59     0.0
Gi0/0         0      Gi0/2         65006    37     73     99     2.4
Gi0/2         65006  Gi0/0         0        37     73     99     2.4
Gi0/1         65005  Gi0/0         0        37     73     99     6.6

R4#


AS-ToS Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem źródłowego i docelowego BGP ASN oraz pola ToS (DSCP). 
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache as-tos
R4(config-flow-cache)# ?
Flow Aggregation Cache configuration commands:
cache Configure netflow cache parameters
default Set a command to its defaults
enabled Enable the aggreation cache
exit Exit from flow aggregation cache configuration mode
export Specify host/port to send flow statistics
help Description of the interactive help system
no Negate a command or set its defaults

R4(config-flow-cache)# enabled
R4# show ip cache verbose flow aggregation as-tos 

IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  19 active, 4077 inactive, 945 added
  17882 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  19 active, 1005 inactive, 945 added, 945 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Src If         Src AS  Dst If         Dst AS  TOS Flows   Pkts  B/Pk  Active
Gi0/0           65007  Gi0/2           65006  00     5     10     40     0.0
Gi0/0           0      Null            0      C0     1      1     40     0.0
Gi0/2           0      Null            0      C0     1      1     59     0.0
Gi0/2           65006  Gi0/0           0      E0    12     24    100     0.0
Gi0/0           0      Gi0/2           65006  E0    12     24    100     0.0
Gi0/1           65005  Gi0/0           0      E0    12     24    100     0.0
Gi0/0           0      Gi0/1           65005  E0    12     24    100     0.0
Gi0/2           65006  Gi0/0           0      F8     6     12    100     0.0
Gi0/0           0      Gi0/2           65006  F8     6     12    100     0.0
Gi0/1           65005  Gi0/0           0      F8     6     12    100     0.0
Gi0/0           0      Gi0/1           65005  F8     6     12    100     0.0
Gi0/0           0      Gi0/2           65006  C0    13     25     97     2.4
Gi0/2           65006  Gi0/0           0      C0    13     25     97     2.4
Gi0/1           65005  Gi0/0           0      C0    13     25     97     6.6
Gi0/0           0      Gi0/1           65005  C0    13     25     97     6.6
Gi0/2           65006  Gi0/0           0      00     6     12    100     0.0
Gi0/0           0      Gi0/2           65006  00     6     12    100     0.0
Gi0/1           65005  Gi0/0           0      00     6     12    100     0.0
Gi0/0           0      Gi0/1           65005  00     6     12    100     0.0

R4# 


Destination-Prefix Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem prefiksu docelowego.
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache destination-prefix
R4(config-flow-cache)# mask ?
destination Configure the destination mask

R4(config-flow-cache)# mask destination ?
minimum Specify the minimum value for the mask

R4(config-flow-cache)# mask destination minimum ?
<1-32> Specify value for the mask

R4(config-flow-cache)# mask destination minimum 26
R4(config-flow-cache)# enabled
  
R4#  show ip cache verbose flow aggregation destination-prefix
 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  23 active, 4073 inactive, 704 added
  13333 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  23 active, 1001 inactive, 704 added, 704 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Minimum destination mask is configured to /26
 
Dst If         Dst Prefix      Msk  AS    Flows  Pkts B/Pk  Active
Gi0/0          172.16.12.0     /26  0        3     3    40    14.3
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005    6    12   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005    6    12   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005    6    12   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.0      /32  65005    2     2    40    14.3
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005    6    12   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005    6    12   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005    6    12   100     0.0
Local          10.246.255.4    /32  0        2     2    58    14.0
Gi0/0          172.16.7.0      /26  65007    2     2    44     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006    6    12   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006    6    12   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006    6    12   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.0      /32  65006    3     5    40    10.2
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006    6    12   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006    6    12   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006    6    12   100     0.0
Local          10.246.34.4     /32  0        1     1    76     0.0
Gi0/0          172.16.2.8      /29  0       12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.16     /28  0       12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.32     /27  0       12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.1      /32  0       12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.64     /26  0       24    48   100     0.2

R4#

 


Destination-Prefix-ToS Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem prefiksu docelowego oraz pola ToS (DSCP).
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache destination-prefix-tos 
R4(config-flow-cache)# mask destination minimum 26
R4(config-flow-cache)# enabled
R4# show ip cache verbose flow aggregation destination-prefix-tos
 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  60 active, 4036 inactive, 1297 added
  26686 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  60 active, 964 inactive, 1297 added, 1297 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Minimum destination mask is configured to /26
 
Dst If         Dst Prefix      Msk  AS    TOS Flows  Pkts B/Pk  Active
Gi0/0          172.16.12.0     /26  0     C0     3     3    40    14.3
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.0      /32  65005 C0     2     2    40    14.3
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 00     1     2   100     0.0
Local          10.246.255.4    /32  0     C0     2     2    58    14.0
Gi0/0          172.16.7.0      /26  65007 00     2     2    44     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.0      /32  65006 00     2     4    40     0.0
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 00     1     2   100     0.0
Local          10.246.34.4     /32  0     C0     1     1    76     0.0
Gi0/0          172.16.2.1      /32  0     00    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.64     /26  0     C0    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.64     /26  0     E0    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.8      /29  0     C0    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.32     /27  0     F8    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.16     /28  0     E0    12    24   100     0.1

R4#

 


Prefix Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem prefiksu źródłowego i docelowego.
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache prefix
R4(config-flow-cache)# mask destination minimum 26
R4(config-flow-cache)# mask source minimum 26
R4(config-flow-cache)# enabled
R4#  show ip cache verbose flow aggregation prefix
 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  126 active, 3970 inactive, 2293 added
  44052 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  126 active, 898 inactive, 2293 added, 2293 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Minimum source mask is configured to /26
 
Minimum destination mask is configured to /26
 
Src If         Src Prefix      Dst If         Dst Prefix      Flows    Pkts
               Msk AS                         Msk AS          B/Pk   Active
Gi0/0          172.16.2.1      Gi0/2          172.16.6.128       1       2 
               /32 0                          /26 65006        100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    Gi0/0          172.16.2.1         1       2 
               /26 65006                      /32 0            100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    Gi0/0          172.16.2.32        1       2 
               /26 65006                      /27 0            100     0.0
Gi0/0          172.16.2.32     Gi0/2          172.16.6.128       1       2 
               /27 0                          /26 65006        100     0.0
Gi0/0          172.16.2.16     Gi0/2          172.16.6.128       1       2 
               /28 0                          /26 65006        100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    Gi0/0          172.16.2.16        1       2 
               /26 65006                      /28 0            100     0.0
Gi0/0          172.16.2.8      Gi0/2          172.16.6.128       1       2 
               /29 0                          /26 65006        100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    Gi0/0          172.16.2.8         1       2 
               /26 65006                      /29 0            100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     Gi0/0          172.16.2.64        2       4 
               /26 65006                      /26 0            100     0.0
Gi0/0          172.16.2.64     Gi0/2          172.16.6.64        2       4 
               /26 0                          /26 65006        100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    Gi0/0          172.16.2.64        2       4 
               /26 65006                      /26 0            100     0.0
Gi0/0          172.16.2.64     Gi0/2          172.16.6.128       2       4 
               /26 0                          /26 65006        100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      Gi0/0          172.16.2.1         1       2 
               /29 65006                      /32 0            100     0.0
Gi0/0          172.16.2.16     Gi0/2          172.16.6.32        1       2 
               /28 0                          /27 65006        100     0.0
Gi0/0          172.16.2.32     Gi0/2          172.16.6.16        1       2 
               /27 0                          /28 65006        100     0.0
Gi0/2          172.16.6.1      Gi0/0          172.16.2.8         1       2 
               /32 65006                      /29 0            100     0.0
Gi0/0          172.16.2.8      Gi0/2          172.16.6.1         1       2 
               /29 0                          /32 65006        100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     Gi0/0          172.16.2.16        1       2 
               /27 65006                      /28 0            100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     Gi0/0          172.16.2.32        1       2 
               /28 65006                      /27 0            100     0.0
Gi0/0          10.246.255.3    Local          10.246.255.4       1       1 
               /32 0                          /32 0             40     0.0
Gi0/1          172.16.5.0      Gi0/0          172.16.12.0        2       2 
               /32 65005                      /26 0             40    14.3
Gi0/0          172.16.12.0     Gi0/1          172.16.5.0         2       2 
               /26 0                          /32 65005         40    14.3
Gi0/2          172.16.6.0      Gi0/0          172.16.7.0         2       2 
               /32 65006                      /26 65007         44     0.0
Gi0/0          172.16.7.0      Gi0/2          172.16.6.0         2       4 
               /26 65007                      /32 65006         40     0.0
Gi0/0          10.246.34.0     Local          10.246.34.4        1       1 
               /26 0                          /32 0             76     0.0

R4#

 


Prefix-Port Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem prefiksu źródłowego i docelowego oraz pola numeru portu docelowego. 
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache prefix-port
R4(config-flow-cache)# mask destination minimum 26
R4(config-flow-cache)# mask source minimum 26
R4(config-flow-cache)# enabled
R4# show ip cache verbose flow aggregation prefix-port

IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  10 active, 4086 inactive, 26078 added
  216706 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Minimum source mask is configured to /26
 
Minimum destination mask is configured to /26
 
Src If         Src Prefix      Dst If         Dst Prefix      TOS Flows    Pkts
               Port Msk                       Port Msk        Pr  B/Pk   Active
Gi0/2          172.16.46.0     Null           172.16.46.0     C0     1       2 
               6893 /26                       00B3 /26        06    49     7.7
Gi0/0          10.246.255.2    Local          10.246.255.4    C0     1       1 
               00B3 /32                       F621 /32        06    59     0.0
Gi0/0          172.16.7.0      Gi0/2          172.16.6.0      00     1       2 
               3566 /26                       0016 /32        06    40     0.0
Gi0/1          172.16.45.0     Gi0/0          172.16.1.64     C0     1       1 
               007B /26                       007B /26        11    76     0.0
Gi0/0          172.16.7.0      Gi0/2          172.16.6.0      00     1       2 
               935B /26                       0016 /32        06    40     0.0
Gi0/0          172.16.7.0      Gi0/2          172.16.6.0      00     1       2 
               277A /26                       0016 /32        06    40     0.0
Gi0/0          172.16.12.0     Gi0/2          172.16.6.0      C0     1       1 
               D354 /26                       0016 /32        06    40     0.0
Gi0/0          172.16.7.0      Gi0/2          172.16.6.0      00     1       2 
               B7FF /26                       0016 /32        06    40     0.0
Gi0/1          172.16.45.0     Null           172.16.45.0     C0     1       1 
               00B3 /26                       ECD2 /26        06    59     0.0
Gi0/2          172.16.6.0      Gi0/0          172.16.12.0     C0     1       1 
               0016 /32                       D354 /26        06    40     0.0

R4#


Prefix-ToS Aggregation Cache

 
Agregacji z użyciem prefiksu źródłowego i docelowego oraz pola ToS (DSCP).
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache prefix-tos
R4(config-flow-cache)# mask destination minimum 26
R4(config-flow-cache)# mask source minimum 26
R4(config-flow-cache)# enabled
 
R4# show ip cache verbose flow aggregation prefix-tos
 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  6 active, 4090 inactive, 2667 added
  50018 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  6 active, 1018 inactive, 2667 added, 2667 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Minimum source mask is configured to /26
 
Minimum destination mask is configured to /26
 
Src If         Src Prefix      Dst If         Dst Prefix      TOS Flows    Pkts
               Msk AS                         Msk AS              B/Pk   Active
Gi0/0          10.246.255.2    Local          10.246.255.4    C0     1       1 
               /32 0                          /32 0                 59     0.0
Gi0/1          172.16.45.0     Null           172.16.45.0     C0     1       1 
               /26 0                          /26 0                 59     0.0
Gi0/0          172.16.7.0      Gi0/2          172.16.6.0      00     4       8 
               /26 65007                      /32 65006             40     9.5
Gi0/1          172.16.5.0      Gi0/0          172.16.12.0     C0     1       1 
               /32 65005                      /26 0                 40     0.0
Gi0/0          172.16.12.0     Gi0/1          172.16.5.0      C0     1       1 
               /26 0                          /32 65005             40     0.0
Gi0/1          172.16.45.0     Gi0/0          172.16.1.64     C0     1       1 
               /26 0                          /26 0                 76     0.0

R4#


Protocol-Port Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem protokołu oraz portu źródłowego i docelowego.
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache protocol-port
R4(config-flow-cache)# ?
Flow Aggregation Cache configuration commands:
cache Configure netflow cache parameters
default Set a command to its defaults
enabled Enable the aggreation cache
exit Exit from flow aggregation cache configuration mode
export Specify host/port to send flow statistics
help Description of the interactive help system
no Negate a command or set its defaults

R4(config-flow-cache)# enabled   
R4# show ip cache verbose flow aggregation protocol-port
 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  15 active, 4081 inactive, 24059 added
  190035 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Protocol  Source Port  Dest Port  Flows  Packets  Bytes/Packet  Active
  0x01       0x0000      0x0000     72      144       100          0.2
  0x06       0x0016      0x3566      1        1        44          0.0
  0x06       0x00B3      0xF621      1        1        59          0.0
  0x06       0x0016      0x935B      1        1        44          0.0
  0x06       0x3566      0x0016      1        2        40          0.0
  0x06       0x7EF6      0x0016      1        1        40          0.0
  0x01       0x0000      0x0800     72      144       100          0.2
  0x06       0x0016      0x7EF6      1        1        40          0.0
  0x06       0x0017      0x4E0A      1        1        40          0.0
  0x06       0x277A      0x0016      1        2        40          0.0
  0x06       0x4E0A      0x0017      1        1        40          0.0
  0x11       0x007B      0x007B      1        1        76          0.0
  0x06       0x935B      0x0016      1        2        40          0.0
  0x06       0xB7FF      0x0016      1        2        40          0.0
  0x06       0x00B3      0xECD2      1        1        59          0.0

R4#


Protocol-Port-ToS Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem protokołu, portu źródłowego i docelowego oraz pola ToS (DSCP).
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache protocol-port-tos 
R4(config-flow-cache)# enabled
R4#  show ip cache verbose flow aggregation protocol-port-tos
 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  28 active, 4068 inactive, 24284 added
  192976 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Prot Src If        SrcPort  Dst If        DstPort TOS Flows  Pkts  B/Pk  Active
0x01 Gi0/1           0000   Gi0/0           0000  00     6    12    100     0.0
0x01 Gi0/2           0000   Gi0/0           0000  00     6    12    100     0.0
0x01 Gi0/1           0000   Gi0/0           0000  C0    12    24    100     0.1
0x01 Gi0/2           0000   Gi0/0           0000  C0    12    24    100     0.0
0x01 Gi0/1           0000   Gi0/0           0000  E0    12    24    100     0.1
0x01 Gi0/2           0000   Gi0/0           0000  E0    12    24    100     0.0
0x01 Gi0/1           0000   Gi0/0           0000  F8     6    12    100     0.0
0x01 Gi0/2           0000   Gi0/0           0000  F8     6    12    100     0.0
0x06 Gi0/2           0016   Gi0/0           3566  00     1     1     44     0.0
0x06 Gi0/2           0016   Gi0/0           935B  00     1     1     44     0.0
0x06 Gi0/0           00B3   Null            F621  C0     1     1     59     0.0
0x06 Gi0/0           3566   Gi0/2           0016  00     1     2     40     0.0
0x06 Gi0/0           7EF6   Gi0/1           0016  C0     1     1     40     0.0
0x01 Gi0/0           0000   Gi0/1           0800  00     6    12    100     0.0
0x01 Gi0/0           0000   Gi0/2           0800  00     6    12    100     0.0
0x06 Gi0/1           0016   Gi0/0           7EF6  C0     1     1     40     0.0
0x01 Gi0/0           0000   Gi0/1           0800  C0    12    24    100     0.1
0x01 Gi0/0           0000   Gi0/2           0800  C0    12    24    100     0.0
0x01 Gi0/0           0000   Gi0/1           0800  E0    12    24    100     0.0
0x01 Gi0/0           0000   Gi0/2           0800  E0    12    24    100     0.0
0x01 Gi0/0           0000   Gi0/1           0800  F8     6    12    100     0.0
0x01 Gi0/0           0000   Gi0/2           0800  F8     6    12    100     0.0
0x06 Gi0/2           0017   Gi0/0           4E0A  C0     1     1     40     0.0
0x06 Gi0/0           277A   Gi0/2           0016  00     1     2     40     0.0
0x06 Gi0/0           4E0A   Gi0/2           0017  C0     1     1     40     0.0
0x06 Gi0/0           935B   Gi0/2           0016  00     1     2     40     0.0
0x06 Gi0/1           00B3   Null            ECD2  C0     1     1     59     0.0
0x06 Gi0/0           B7FF   Gi0/2           0016  00     1     2     40     0.0

R4#

 


Source-Prefix Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem prefiksu źródłowego.
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache source-prefix 
R4(config-flow-cache)# mask source minimum 26
R4(config-flow-cache)# enabled 
R4# show ip cache verbose flow aggregation source-prefix
 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  23 active, 4073 inactive, 809 added
  14491 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  23 active, 1001 inactive, 809 added, 809 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Minimum source mask is configured to /26
 
Src If         Src Prefix      Msk  AS    Flows  Pkts B/Pk  Active
Gi0/0          172.16.12.0     /26  0     2     2  40     4.1
Gi0/1          172.16.45.0     /26  0     2     2  67     4.7
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 6    12  100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 6    12  100     0.0
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 6    12  100     0.0
Gi0/1          172.16.5.0      /32  65005 1     1  40     0.0
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 6    12  100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 6    12  100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 6    12  100     0.0
Gi0/0          10.246.255.2    /32  0     1     1  59     0.0
Gi0/0          172.16.7.0      /26  65007 4     8  40     9.5
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 6    12  100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 6    12  100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 6    12  100     0.0
Gi0/2          172.16.6.0      /32  65006 3     3  42     1.1
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 6    12  100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 6    12  100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 6    12  100     0.0
Gi0/0          172.16.2.8      /29  0     12    24  100     0.1
Gi0/0          172.16.2.16     /28  0     12    24  100     0.1
Gi0/0          172.16.2.32     /27  0     12    24  100     0.1
Gi0/0          172.16.2.1      /32  0     12    24  100     0.1
Gi0/0          172.16.2.64     /26  0     24    48  100     0.2

R4#Source-Prefix-ToS Aggregation Cache

 
Agregacja z użyciem prefiksu źródłowego oraz pola ToS (DSCP).
 
R4(config)# ip flow-aggregation cache source-prefix-tos
R4(config-flow-cache)# mask source minimum 26
R4(config-flow-cache)# enabled
R4# show ip cache verbose flow aggregation source-prefix-tos
 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
  59 active, 4037 inactive, 1380 added
  27800 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
  59 active, 965 inactive, 1380 added, 1380 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
 
Minimum source mask is configured to /26
 
Src If         Src Prefix      Msk  AS    TOS Flows  Pkts B/Pk  Active
Gi0/0          172.16.12.0     /26  0     C0     2     2    40     4.1
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.0      /32  65005 C0     1     1    40     0.0
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 E0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 F8     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.128    /26  65005 C0     2     4   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.64     /26  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.32     /27  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.1      /32  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.8      /29  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/1          172.16.5.16     /28  65005 00     1     2   100     0.0
Gi0/0          172.16.7.0      /26  65007 00     4     8    40     9.5
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.0      /32  65006 C0     1     1    40     0.0
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 E0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 F8     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.64     /26  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.128    /26  65006 C0     2     4   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.32     /27  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.0      /32  65006 00     4     4    44     9.5
Gi0/2          172.16.6.1      /32  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.8      /29  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/2          172.16.6.16     /28  65006 00     1     2   100     0.0
Gi0/0          172.16.2.1      /32  0     00    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.64     /26  0     C0    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.64     /26  0     E0    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.8      /29  0     C0    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.32     /27  0     F8    12    24   100     0.1
Gi0/0          172.16.2.16     /28  0     E0    12    24   100     0.1

R4#  

  


Eksport danych z Aggregation Caches
 
Sposób konfiguracji eksportu danych NetFlow dla Main Cache oraz Aggregation Caches został już omówiony w pierwszym artykule. Poniżej możemy zobaczyć konfigurację eksportu dla każdego z Aggregation Cachesrazem z informacją o ewentualnej minimalnej długości prefiksu, jeśli została ona skonfigurowana. Na końcu widać też ilość wysłanych łącznie do kolektora informacji. Należy pamiętać, iż każdy Aggregation Cache jest obsługiwany niezależnie i niezależnie w ramach każdego Aggregation Cache odbywa się numeracja przepływów.
 
R4# show ip flow export 
Flow export v1 is disabled for main cache
  Version 1 flow records
  Cache for as aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9991) 
  Cache for protocol-port aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9992) 
  Cache for source-prefix aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9993) 
    Minimum source mask is configured to /26
  Cache for destination-prefix aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9994) 
    Minimum destination mask configured to /26
  Cache for prefix aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9995) 
    Minimum source mask is configured to /26
    Minimum destination mask configured to /26
  Cache for as-tos aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9996) 
  Cache for protocol-port-tos aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9997) 
  Cache for source-prefix-tos aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9998) 
    Minimum source mask is configured to /26
  Cache for destination-prefix-tos aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9999)
    Minimum destination mask configured to /26
  Cache for prefix-tos aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9990) 
    Minimum source mask is configured to /26
    Minimum destination mask configured to /26
  Cache for prefix-port aggregation v8
  VRF ID : Default
    Destination(1)  172.16.1.123 (9989) 
    Minimum source mask is configured to /26
    Minimum destination mask configured to /26
  869 flows exported in 86 udp datagrams
  0 flows failed due to lack of export packet
  0 export packets were sent up to process level
  0 export packets were dropped due to no fib
  0 export packets were dropped due to adjacency issues
  0 export packets were dropped due to fragmentation failures
  0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures

R4# 

Jeśli chcemy wyłączyć wcześniej skonfigurowany Aggregation Cache, należy w jego konfiguracji zanegować polecenie enabled (jego konfiguracja pozostanie) lub całkiem zanegować wybrany Aggregation Cache w trybie konfiguracji globalnej (stracimy jego wcześniejszą konfigurację).


Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.