Dołączanie do wydarzenia w Cisco Webex Events
 
Sposób dołączenia do wydarzenia czy szkolenia organizowanego za pomocą Cisco Webex Events zależny jest od jego konfiguracji. Organizator może wymagać lub nie wymagać wcześniejszej rejestracji.
 
Jeżeli rejestracja nie jest wymagana, całą początkową cześć tej instrukcji można pominąć, przechodząc od razu do wiadomość e-mail, która zawiera guzik Join event. Jeżeli jednak jest wymagana rejestracja, to  należy otworzyć otrzymaną wiadomość e-mail z zaproszeniem i kliknąć Register.
Po przekierowaniu do nowego okna warto zapoznać się z informacjami na temat organizowanego wydarzenia czy szkolenia. Jeżeli wszystko się zgadza i chcemy wziąć w nim udział, klikamy jeszcze raz Register.
 
 
Dalej pojawi nam się do wypełnienia formularz rejestracyjny. Należy w nim wprowadzić wszystkie wymagane dane i odpowiedzi, a także wyrazić stosowne zgody. Są to pola, które zostały zdefiniowane jako wymagane lub opcjonalne przez osobę zakładającą spotkanie. Po wpisaniu wszystkiego można nacisnąć Submit.
 
 
Dalej, jeżeli zezwolił na to organizator, mamy opcję zaproszenia do spotkania znajomych. Służy do tego obszar Invite a Friend. Na końcu klikamy Done.
 
 
Po zatwierdzeniu naszej rejestracji powinniśmy otrzymać wiadomość e-mail, wyglądająca podobnie do tej umieszczonej poniżej. Należy jednak pamiętać, że osoba zakładająca wydarzenie może stosownie spersonalizować wygląd szablonu dla takich wiadomości i dostosować ją bardziej do wymagań swojej organizacji. Zatwierdzanie może być realizowane automatycznie lub ręcznie przez organizatora. Stąd w tym drugim przypadku potwierdzenie rejestracji może nie przyjść szybko.
 
Za pomocą znajdującego się w niej guzika Join event możemy łatwo dołączyć do wydarzenia. Na tym etapie można również dodać wydarzenie do kalendarza, za pomocą znajdujących się we wiadomości załączników.
 
 
Do wydarzenia można dołączyć także poprzez wejście do platformy Cisco Webex gospodarza. W naszym przykładzie po wejściu na stronę https://networkers.webex.com i wpisaniu w obszarze Join a Meeting numeru wydarzenia z otrzymanej wcześniej wiadomości e-mail.
 
 
Wejście do spotkania będzie możliwe dopiero, kiedy gospodarz wejdzie i je uruchomi. Kiedy tak się stanie, będzie można kliknąć w guzik Join Now. Do czasu aż tak się stanie, guzik ten będzie nieaktywny.
 
 
Kiedy do wydarzenia dołącza panelista, ma on możliwość dołączenia do niego dodatkowych plików, jakie będą dostępne w trakcie trwania wydarzenia dla uczestników.

Przed wejściem do spotkania, pojawi się okno aplikacji Cisco Webex Events, które umożliwia dostosowanie kilku ustawień. Ich ilość zależna jest od roli jaką będziemy pełnić w trakcie wydarzenia. Pierwszy obrazek u dołu pokazuje ustawienia dostępne dla gospodarza i panelistów, a kolejny pod nim, ustawienia dostępne dla reszty uczestników.
 
Za pomocą guzika widocznego w prawym górnym rogu, mamy możliwość zmiany obrazu z kamery na normalny lub lustrzany. Zaraz na lewo od niego, znajduje się guzik Change background, który umożliwia zmianę tła, na którym będzie nas widać (jeżeli posiadamy starszej klasy sprzęt, nie zaleca się korzystania z tej opcji).
 
Jeżeli jesteśmy w sali konferencyjnej i chcemy do spotkania dołączyć z systemu wideokonferencyjnego, należy skorzystać z guzika Connect to video system. Z prawej strony u dołu mamy możliwość przetestowania ustawień dźwięku. Służy do tego guzik Test speaker and microphone. Za pomocą guzika Mute możemy wyłączyć lub włączyć ponownie mikrofon przed wejściem na spotkanie, a klikając w jego prawą część możemy zarządzać ustawieniami głośników i mikrofonu. Guzik Stop video umożliwia włączanie i wyłączanie kamery, a jego prawa część zmianę jej ustawień. Jeżeli wszystko jest tak jak powinno, można kliknąć w guzik Start Event.
 
 
Pod oknem Connect to a Device dostępna jest jeszcze opcja konfiguracji dla źródła dźwięku, gdzie w przypadku słabego połączenia do sieci Internet można wdzwonić się telefonicznie do spotkania. Widać ją na obrazku u dołu, gdzie pokazane są ustawienia Cisco Webex Events dla zwykłego uczestnika wydarzenia.
 
 
Na koniec warto przypomnieć, że do szkolenia czy wydarzenia zorganizowanego w Cisco Webex Events można dołączyć z urządzeń mobilnych, jak m.in. telefony i tablety z systemem Android lub Apple iOS oraz komputerów z systemem Microsoft Windows, Apple Mac OS X lub GNU/Linux.

Każdy z systemów i urządzeń ma swoją specyfikę i pewne ograniczenia, stąd w przypadku pierwszego korzystania na nich z narzędzia Cisco Webex Events warto wszystko wcześniej sprawdzić i przetestować dokładnie. Szczególnie, jeżeli w trakcie spotkania chcemy robić coś więcej, niż tylko biernie w nim uczestniczyć.

Zainteresowanych platformą Cisco Webex zapraszamy do kontaktu. Wykorzystujemy ją od lat!

Bliska kooperacja z producentami daje nam możliwość wypożyczenia wideoterminali oraz innych narzędzi do spotkań i wspólnej pracy, nawet na tak długie okresy jak do 90-dni. Oprócz tego, odwiedzić mogą Cię nasi inżynierowie, którzy pomogą Ci je skonfigurować oraz pokażą, jak wykorzystywać ich ciekawsze funkcje.

Jesteśmy także w stanie przeszkolić ze znanych nam rozwiązań i narzędzi szersze grono Twojego personelu.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.