Cisco Webex Teams
 
Cisco Webex Teams jest jednym z narzędzi platformy Cisco Webex, które jest szeroko rozumianym komunikatorem do pracy w ramach grupy, klasy, zespołu czy projektu. Dostępny jest w polskiej wersji językowej. Umożliwia tworzenie tematycznych, wieloosobowych zespołów oraz obszarów, będących zamkniętymi lub otwartymi przestrzeniami roboczymi do wspólnej pracy, wymiany plików i dokumentów, czatowania, wygodnego nawiązywania rozmów głosowych i wideo, a także udostępniania całego ekranu czy wybranych okien aplikacji. 
 
 
Wykorzystanie obszarów/przestrzeni tematycznych świetnie sprawdza się przy pracy grupowej. Widać, które osoby są zaangażowane w nasze projekty, na czym stanęły prace i łatwo skontaktować się z każdym uczestnikiem zespołu. Dostęp do tego wszystkiego jest wygodny - z każdego urządzenia.

Korzystanie z Cisco Webex Teams wymaga założenia konta, a jego interfejs dostępny jest przez przeglądarkę webową lub dedykowaną aplikację dla systemów Microsoft Windows, Apple Mac OS, Apple iOS i Android.


Zainteresowanych platformą Cisco Webex This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wykorzystujemy ją od lat!

Personalny pokój spotkań
 
Razem z Cisco Webex Teams dostajemy swój własny personalny pokój do spotkań. Jest on zawsze dla nas dostępy i każdy może do niego wejść za pomocą adresu URL lub SIP URI.
 
Dla przykładu mój pokój personalny to: https://networkers.webex.com/meet/marcin.sleczek. Jeżeli ktoś chce się do niego dołączyć z systemu wideokonferencyjnego, to musi użyć SIP URI: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pokój można zamykać i zabezpieczać za pomocą PIN, a kiedy nas w nim nie ma, goście trafiają do lobby (poczekalni).

Darmowe konto sipowe razem z darmową wersją Cisco Webex Teams
 
Cisco Webex Teams dostępne jest też w formie darmowej. Po założeniu darmowego konta w platformie Cisco Webex otrzymujemy skrzynkę sipową oraz możliwość korzystania z m.in. Cisco Webex Teams, ale z pewnymi ograniczeniami. Niemniej jest to wystarczające do tego, aby móc wspólnie kooperować z osobami posiadającymi konta klasy Enterprise oraz móc dołączać do spotkań wideo z użyciem SIP URI.

Obecnie większość, jak nie wszystkie wideoterminale w salach konferencyjnych wspierają protokół SIP. Zatem komunikator ten można spokojnie polecić osobom, które nie wiedzą w jaki sposób za darmo dołączać do spotkań organizowanych w sali konferencyjnej, gdzie znajdują się dedykowane wideoterminale.

SIP (Session Initiation Protocol) jest najpopularniejszym protokołem stosowanym do rozmów głosowych i wideo w sieci. Jest on otwarty i darmowy. Tak samo jak SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), z którego korzystamy do wysyłania wiadomości e-mail. Niemniej, aby móc wysłać wiadomość e-mail potrzebne jest nam konto mailowe. Podobnie jest z protokołem SIP. Do realizacji rozmów głosowych i wideo, potrzebujemy gdzieś założyć konto sipowe. Dzięki Cisco Webex Teams, który jest klientem SIP, można z takiego konta korzystać bez żadnych opłat.
 
Warto dodać, że do przestrzeni można dodać każdego innego użytkownika za darmo. Jeżeli nie ma on jeszcze konta, to drogą mailową dostanie stosowne zaproszenie do jego założenia. To właśnie jest główny powodem wyboru tego narzędzia przez nas. Bez dodatkowych opłat dla nas i klienta, wygodnie możemy komunikować się, wymieniać plikami i pracować nad wspólnymi projektami.

Cisco Webex Teams realizuje szyfrowanie transparentne (ang. end-to-end encryption) bezpośrednio pomiędzy urządzeniami użytkowników, dzięki czemu zapewnione jest odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność dla przesyłanych plików, dokumentów, prezentowanej treści oraz w trakcie prowadzenia rozmów.

Interaktywna cyfrowa tablica i rysowanie
 
Zdarza się, że łatwiej jest coś wyjaśnić czy wyrazić za pomocą rysunku niż słowa. Do takich celów dostępna jest funkcja interaktywnej cyfrowej tablicy, zwanej białą tablicą (ang. whiteboard). Można z niej interaktywnie korzystać na komputerach i urządzeniach z aplikacją Cisco Webex Teams, w tym telefonach i tabletach, które posiadają dotykowy ekran, na urządzeniach biurkowych Cisco DX 80 i Cisco Webex Desk Pro oraz dedykowanych do tego celu Cisco Webex Board o wielkości 55'', 70'' i 85'', mogących pracować także jak typowy wideoterminal lub monitor.
 
 
Urządzenie Cisco Webex Board zastępuje wiele urządzeń typowej sali konferencyjnej. Zamiast kamery, telewizora, rzutnika, białej tablicy oraz tablicy do przyklejania karteczek (ang. sticky notes) wystarczy teraz jedno urządzenie.
 
Na dodatek, znika koszmar wielu różnych typów kabli i przejściówek. W sposób całkowicie bezprzewodowy da się udostępniać prezentacje i zawartość ekranu urządzenia, używać tablicy, organizować konferencje wideo, a nawet nanosić adnotacje na współdzielone materiały. O ile da się nadal podłączyć odpowiednim kablem, to nie jest to już niezbędne. Urządzenia posiadające aplikację Cisco Webex Teams są w stanie się automatycznie parować z wideoterminalami i tablicami Cisco przy użyciu ultradźwięków.

 
Dzięki takiej tablicy, wszystko co rysujemy można w łatwy sposób umieścić w przestrzeni zespołu, grupy czy klasy. Jest to przydatne nie tylko w trakcie typowych spotkań, ale także w trakcie różnych zajęć, gdzie słuchacze mogą skupić się na słuchaniu, zamiast na ślepo przepisywać i przerysowywać wszystko z tablicy. Zwiększa to zrozumienie omawianego tematu i aktywność uczestników. 
 
Uczestnicy mają dostęp do udostępnionych plików oraz tego co było i jest na tablicy ze wszystkich swoich urządzeń, także na domowym komputerze. Przestrzeń daje możliwość łatwej komunikacji prowadzącego z uczestnikami szkolenia. Urządzenie Cisco Webex Board lub dostępna funkcja interaktywnej tablicy komunikatora Cisco Webex Teams, to także świetne narzędzie do wspólnej kooperacji.

W wygodny sposób można przekazać prawa do edycji jej zawartości innemu uczestnikowi wideo spotkania, który może łatwo coś zmazać, dorysować lub dopisać. Podobne operacje można wykonywać także na innych, omawianych w trakcie spotkania dokumentach.

Bardzo dobra integracja z resztą infrastruktury do spotkań
 
Jak widać, platforma Cisco Webex to nie tylko oprogramowanie. Dołączyć można do niej posiadane w naszej infrastrukturze wideoterminale i telefony Cisco, a także wspomnianą wcześniej tablicę Cisco Webex Board. W ten sposób można osiągnąć naprawdę bardzo jednolite środowisko do wspólnych spotkań i pracy zespołowej.

 

Poprzez komunikator Cisco Webex Teams można nawiązać i odebrać rozmowę, czy udostępnić prezentację lub swój ekran bezpośrednio w aplikacji oraz na dowolnym urządzeniu z którym jesteśmy sparowani.
 
 
Co najlepsze, dokonać tego można zarówno tradycyjnie, używając odpowiedniego kabla, jak i bezprzewodowo, dzięki czemu można pozbyć się wielu dziwnych problemów z różnymi typami wejść, kabli i przejściówkami.

Kilka wybranych funkcji bezpieczeństwa
 
Oprócz wspomnianego już szyfrowana end-to-end, które zapewnia bardzo dużą transparentność i poufność, dostępne są także inne ciekawe funkcje bezpieczeństwa.
 
Dostępna jest możliwość blokowania zewnętrznej komunikacji w celach zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz zapobieganiu przed ich udostępnieniem na zewnątrz. Da się kontrolować możliwość komunikacji w ramach przestrzeni z osobami z poza organizacji.
 
Dzięki wymuszeniu blokady PIN, da się zablokować dostęp do danych komunikatora w przypadku deaktywacji blokady ekranu lub PIN na urządzeniu mobilnym.
 
W przypadku zgubienia urządzenia mobilnego lub odejścia pracownika, da się także odebrać wcześniejsze dostępy i wyzerować zawartość danych komunikatorów na jego urządzeniach. 
 
Są również dostępne opcje ograniczania możliwość pobierania i udostępniania plików, białych tablic i adnotacji, czy integracji z rozwiązaniami DLP (Data Loss Prevetion).

Na koniec zachęcamy do obejrzenia dwóch wideo i porównania narzędzi do współpracy w zespołach:

Pomagamy w poprawie komunikacji i pracy zespołowej
 
Bliska kooperacja z producentami daje nam możliwość wypożyczenia wideoterminali oraz innych narzędzi do spotkań i wspólnej pracy, nawet na tak długie okresy jak do 90-dni. Oprócz tego, odwiedzić mogą Cię nasi inżynierowie, którzy pomogą Ci je skonfigurować oraz pokażą, jak wykorzystywać ich ciekawsze funkcje.

Jesteśmy także w stanie przeszkolić ze znanych nam rozwiązań i narzędzi szersze grono Twojego personelu.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.