Cisco Webex Support
 
Cisco Webex Support jest jednym z narzędzi platformy Cisco Webex, wykorzystywanym do świadczenia usługi zdalnej pomocy i wsparcia technicznego. Pokrywa on swoją funkcjonalnością cały proces realizowanego wsparcia.
 
Od zainicjowania sesji przez konsultanta lub klienta, przez obsługę kolejkowania zgłoszeń do konsultantów, realizację zdalnej pomocy i wsparcia, po weryfikację zadowolenia klienta i zgodności SLA (Service Level Agreement). 
 
 
Nawiązanie sesji wsparcia jest bardzo proste i może odbywać się na dwa sposoby. Poprzez kliknięcie w specjalny guzik umieszczony na stronie webowej oraz poprzez uruchomienie sesji przez konsultanta, który dalej podając numer sesji zaprasza do niej klienta telefonicznie, mailowo lub na czacie.

W pierwszym przypadku prośba o wsparcie trafia do kolejki i czeka na obsłużenie przez któregoś z konsultantów. Obsługą kolejek i równomiernym dostarczaniem zgłoszeń do odpowiednich konsultantów, w oparciu o ich dostępność i umiejętności, zarządza Cisco WebACD (Automated Call Distribution). Kiedy tylko zgłoszenie pojawi się w kolejce konsultanta, otrzyma on stosowne powiadomienie.
 
Drugi przypadek nie wymaga integracji strony webowej z systemem kolejkowania Cisco WebACD. Tą cześć obsługi konsultanci realizują samodzielnie. Przyjmują zgłoszenia za pomocą innych kanałów, jak dla przykładu telefon, e-mail lub czat i następnie uruchamiają sesje poprzez platformę Cisco Webex Support.
 
 
Pomoc zdalna może zostać nawiązana dla komputerów z systemem Microsoft Windows, Apple Mac OS X lub Linux. 

Zainteresowanych platformą Cisco Webex This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wykorzystujemy ją od lat!

Obsługa sesji wsparcia i pomocy zdalnej  
 
Jeden konsultant może równolegle obsługiwać do 8 sesji, a w każdej z nich może być do 5 osób. Każda z sesji jest w oddzielnej zakładce, dzięki czemu konsultant może wygodnie się przemieszczać pomiędzy aktywnymi sesjami.

Po nawiązaniu sesji wsparcia, możliwe jest przejęcie kontroli nad wybraną aplikacją lub całym pulpitem, nawet z możliwością zalogowania do konta administratora. Jeżeli posiadamy jakieś często uruchamiane skrypty, to są one dostępne w podręcznej biblioteczce i łatwo możemy z nich skorzystać.
 
 
Istnieje także możliwość wymiany plików pomiędzy pulpitem klienta i konsultanta poprzez funkcję drag-and-drop. Da się także drukować bezpośrednio z komputera klienta na lokalnej drukarce, prowadzić rozmowę głosową lub wideo oraz czatować. Cała sesja może zostać nagrana i można do niej dodać dodatkowe adnotacje.
 
Sesja wsparcia zdalnego jest podtrzymywane nawet w przypadku wykonania restartu komputera klienckiego, a po jej zakończeniu możemy poprosić go o ocenę.
 
Cisco Webex Support dostarcza też różne statystyki umożliwiające weryfikację zgodności z przyjętym SLA, włączając w to ilość obsłużonych zgłoszeń, ich czas oraz otrzymane oceny. 

Cisco Webex Support działa bez problemów przez większością zapór sieciowych (ang. firewall). Wykorzystuje do działania standardowe porty dla usług HTTP i HTTPS.

Pomagamy w poprawie komunikacji i pracy zespołowej
 
Bliska kooperacja z producentami daje nam możliwość wypożyczenia wideoterminali oraz innych narzędzi do spotkań i wspólnej pracy, nawet na tak długie okresy jak do 90-dni. Oprócz tego, odwiedzić mogą Cię nasi inżynierowie, którzy pomogą Ci je skonfigurować oraz pokażą, jak wykorzystywać ich ciekawsze funkcje.

Jesteśmy także w stanie przeszkolić ze znanych nam rozwiązań i narzędzi szersze grono Twojego personelu.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.