Cisco Webex Meetings
 
Cisco Webex Meetings jest jednym z narzędzi platformy Cisco Webex, które służy do prowadzenia prezentacji, szkoleń oraz spotkań online o charakterze dość demokratycznym, gdzie każdy może w dowolnym momencie zabrać głos. Stara się ono odtworzyć podobne warunki i odczucia do tych, jakie panują w trakcie spotkania biznesowego lub projektowego, czy też w trakcie trwania lekcji szkolnej.
 
Warto zaznaczyć bardzo dobrą obsługę prezentacji Microsoft PowerPoint. Przy dwóch ekranach prezentujący ma podgląd swoich notatek, działają animacje, a w trakcie prezentacji da się po niej pisać i rysować. W ramach spotkania dostępne są różne scenariusze widoków oraz możliwość korzystania z czata. Po prawej stronie widoczny może być panel, którego zawartość zmienia się zależnie od używanych funkcji. Jest to najczęściej lista uczestników z opcją podniesienia ręki, aktywacji i deaktywacji mikrofonu oraz kamery, a także okno czata.
 
 
W ramach pokoju spotkań możliwe jest prezentowanie i udostępnianie całego ekranu, pojedynczych aplikacji czy plików po których można rysować, otwarcie do pisania i rysowania białej tablicy (ang. whiteboard) o której pisaliśmy więcej przy Cisco Webex Teams, uruchamianie multimedialnych plików i odnośników (np. wideo z Youtube) oraz pokazania własnego widoku spotkania (przydatne w celu pokazania jakiś funkcji czy sposobu ich obsługi). Da się także udostępniać w ramach wirtualnego pokoju pliki. Poniżej zobaczyć można przykładowe opcje udostępniania.
 

W trakcie lub na końcu spotkania da się przeprowadzić ankietę jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz z możliwością wpisania własnej odpowiedzi. Na udzielenie odpowiedzi można także wyznaczyć określony limit czasu, a uruchamiający ją ma na bieżąco wgląd w jej wynik (całościowy i per uczestnik). Jej wyniki da się także łatwo zaprezentować w trakcie spotkania. Ankiety można wcześniej przygotować i zapisać na dysku komputera, po to aby w trakcie spotkania szybko i sprawnie z nich korzystać.
 
Istnieje możliwość nagrania fragmentu lub całości spotkania. Dodatkowo zapisać można całą prezentowaną treść w trakcie jego trwania, włączając w to rysunki i zapiski z białych tablic, czy zdjęcia prezentowanego ekranu lub dokumentów na których w trakcie spotkania rysowaliśmy. Da się także określić, czy reszta uczestników spotkania powinna mieć do nich dostęp. Przy zamykaniu spotkania zostaniemy o to zapytani.

Nie znasz języka osób, z którymi musisz porozmawić? Nic nie szkodzi. W trakcie spotkania realizowanego z Cisco Webex Meetings możesz wybrać opcję tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Obsługiwane jest około 100 języków, w tym m.in. polski, angielski, chiński, japoński, ukraiński, francuski, niemiecki, hiszpański i szwedzki.
 

Tłumacz dostępny w Cisco Webex Meetings generuje w czasie rzeczywistym przetłumaczone na wybrany język napisy. Funkcjonalność ta wymaga dodatku do Cisco Webex Meetings o nazwie Cisco Webex Assistant. 
 
Pełną listę obsługiwanych języków można znaleźć na stronie producenta.

Zainteresowanych platformą Cisco Webex This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wykorzystujemy ją od lat!

Cisco Webex Meetings obsługuje szyfrowanie transparentne (ang. end-to-end encryption), bezpośrednio pomiędzy uczestnikami, dzięki czemu zapewnione jest odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność w ramach całego spotkania. Należy jednak pamiętać, że po aktywacji tej funkcji nie jest możliwe nagrywania materiałów do zasobów chmurowych usługi Cisco Webex. Da się wtedy nagrywać je tylko na lokalny dysk.
 
Bez szyfrowania transparentnego komunikacja nadal jest szyfrowana, ale już nie w sposób transparentny. Oznacza to, że szyfrowanie jest realizowane pomiędzy każdym z uczestników, a usługą Cisco Webex. Dzięki temu usługa Cisco Webex może nagrać całe spotkanie do swoich zasobów chmurowych.

Personalny pokój spotkań i spotkania terminowe
 
W pakiecie z Cisco Webex Meetings dostajemy też osobisty pokój do prowadzenia spotkań. Jest on dla nas zawsze dostępy i każdy może do niego wejść za pomocą adresu URL lub SIP URI.
 
Przy zapraszaniu do spotkania, nie należy mylić spotkań odbywających się o ustalonym terminie (ang. Scheduled Meetings), z tymi, które otwieramy ad-hoc w personalnym pokoju (ang. Personal Room). Dostęp do nich odbywa się poprzez różne adresy URL lub SIP URI.
 
Dla przykładu mój pokój personalny to: https://networkers.webex.com/meet/marcin.sleczek. Jeżeli ktoś chce się do niego dołączyć z systemu wideokonferencyjnego, to musi użyć SIP URI: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pokój można zamykać i zabezpieczać za pomocą PIN, a kiedy nas w nim nie ma, goście trafiają do lobby (poczekalni).
 
Aby nikt niepowołany nie wszedł do pokoju gdzie trwa spotkanie, można go w dowolnym momencie zablokować lub odblokować. Da się ustawić automatyczne blokowanie pokoju po 5, 10, 15 lub 20 minutach od rozpoczęcia spotkania. Domyślnie pokój sam się blokuje po 10 minutach spotkania.

Wrażenia jak z typowego pokoju spotkań 
 
Należy pamiętać, że Cisco Webex Meetings ma oddawać wrażenie typowego pokoju spotkań lub klasy. Zatem o ile da się ustawić, aby każdy kto się dołącza był wyciszony, czy wyciszyć pojedynczych lub wszystkich uczestników w trakcie spotkania, to mogą oni samodzielnie udzielić sobie głosu. Wynika to z dość demokratycznego podejścia do całego spotkania, gdzie od uczestników wymagane jest uszanowanie rozmówców i samodyscyplina.
 
 
Pomagają w tym dodatkowe opcje, jak możliwość zasygnalizowania chęci podniesienia głosu, poprzez symboliczne podniesienie ręki, niemniej wszystko to odbywać się musi z zachowaniem pewnej dyscypliny uczestników spotkania.
 
Do realizacji spotkań bardziej autorytatywnych, realizowanych w formie wykładu lub prelekcji z narzuconą odgórnie dyscypliną wykorzystywane są inne narzędzia platformy Cisco Webex.

Dołączanie do wspólnego spotkania z różnych miejsc
 
Do spotkania można szybko dołączyć poprzez przeglądarkę webową, dedykowaną aplikację Cisco Webex Meetings, narzędzie Cisco Webex Teams, ze zwykłego telefonu (sam dźwięk), wideoterminali i systemów wideokonferencyjnych Cisco, Polycom oraz wszelkich komunikatorów i wideoterminali z obsługą otwartych protokołów SIP lub H.323. Da się też dołączyć z takich rozwiązań, jak Microsoft Lync (Skype for Business), Microsoft Teams, Slack czy Cisco Jabber.
 
 
W trakcie spotkania, dźwięk może być przesyłany za pomocą sieci Internet lub tradycyjnej sieci telefonicznej. Ta druga opcja wymaga dodatkowego wdzwonienia się na spotkanie za pomocą telefonu. Obraz przesyłany jest wtedy za pośrednictwem sieci Internet, a dźwięk za pośrednictwem sieci telefonicznej. Jest to przydatna w miejscach, gdzie jest słaby dostęp do sieci Internet, a zależy nam na dobrej jakości dźwięku.
 

Właściciel pokoju w którym odbywa się spotkanie może także strumieniować na żywo całość spotkania czy prezentacji do swojego konta portalu społecznościowego Facebook lub portalu Youtube. Możliwość tą da się aktywować i deaktywować dla wszystkich lub pojedynczych użytkowników organizacji.

Platforma Cisco Webex umożliwia także zarządzanie rejestracjami dla spotkań realizowanych z użyciem Cisco Webex Meetings, w tym możliwość wyeksportowania stosownych raportów dotyczących rejestracji czy uczestników.

Na koniec zachęcamy do obejrzenia wideo pokazujące jak działa Cisco Webex Meetings.

Pomagamy w poprawie komunikacji i pracy zespołowej
 
Bliska kooperacja z producentami daje nam możliwość wypożyczenia wideoterminali oraz innych narzędzi do spotkań i wspólnej pracy, nawet na tak długie okresy jak do 90-dni. Oprócz tego, odwiedzić mogą Cię nasi inżynierowie, którzy pomogą Ci je skonfigurować oraz pokażą, jak wykorzystywać ich ciekawsze funkcje.

Jesteśmy także w stanie przeszkolić ze znanych nam rozwiązań i narzędzi szersze grono Twojego personelu.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.