Cisco Webex Events
 
Cisco Webex Events jest jednym z narzędzi platformy Cisco Webex, które ukierunkowane jest na obsługę dużych wydarzeń, wykładów, prelekcji i webinariów, gdzie uczestnicy z założenia bardziej nastawieni są na słuchanie.
 
Uczestnicy (ang. attendees) mogą zadawać pytania w sekcji Q&A (ang. Questions and Answers) lub podnieść rękę, a prowadzący może udzielić im głosu. W trakcie spotkania można też uruchamiać ankiety. Natomiast z założenia interakcja pomiędzy prowadzącym, a uczestnikami jest niewielka.
 

W trakcie wydarzenia obsługiwana jest dodatkowa rola panelistów (ang. panelists). Bez zgody prowadzącego nie mogą oni zabierać głosu, ale mogą aktywnie zajmować się wszystkim co dzieje się w tle, jak m.in. moderowanie czata oraz odpowiadanie na pytania z sekcji Q&A. Dzięki takiemu podejściu, prezentujący może się w pełni skoncentrować na prezentowanej uczestnikom treści. Uprawnienia panelistów i uczestników konfigurowalne są per wydarzenie.
 
Po całym wydarzeniu mamy też możliwość rozesłania do wszystkich uczestników ankiety.

Uczestnicy mogą dołączyć do szkolenia z urządzeń mobilnych, jak m.in. telefony i tablety z systemem Android lub Apple iOS oraz komputerów z systemem Microsoft Windows, Apple Mac OS X lub Linux. 

Wbudowana obsługa e-commerce, rejestracji i formularza webowego
 
W trakcie tworzenia wydarzenia oraz formularza rejestracji jest obsługa dla wydarzeń bezpłatnych i płatnych.
 
Cisco Webex Events obsługuje funkcje zaproszeń i rejestracji do wydarzenia. Dostępny jest odpowiedni formularz webowy, do którego zaproszenie może być wysłane poprzez platformę Cisco Webex lub ręcznie, poprzez przekazanie linka webowego do rejestracji. Otrzymane zgłoszenia mogą być rozpatrywane ręcznie lub automatycznie.
 
Przy tworzeniu formularza trzeba określić wymagane informacje personalne, jakie muszą podać uczestnicy. Można także wstawić dodatkowe pola typu "Text Box", "Check Boxes", "Option Buttons", "Drop-Down List" i "Registration Questions", które mogą być wykorzystywane m.in. do zapytania o zgodę. 
 
Na koniec, zebrane dane w formie leadów można wyeksportować i zaimportować do posiadanego systemu CRM.

Zainteresowanych platformą Cisco Webex This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wykorzystujemy ją od lat!

Niewiarygodnie prosta obsługa całego wydarzenia
 
Obsługa wydarzania jest niebywale prosta. Dostępne są funkcje udostępniania całego ekranu, pojedynczej aplikacji, plików oraz białej tablicy (ang. whiteboard). Po tym co pokazujemy możemy pisać i rysować, a następnie zapisać w formie obrazka zrzutu ekranu. Można zaangażować uczestników poprzez uruchamianie ankiet, a w trakcie wydarzenia dostępny jest też panel Q&A oraz funkcja czata.
 
 

 

Przed rozpoczęciem wydarzenia warto rozważyć jego nagrywanie, zastanowić się nad treściami ankiet, tym czy uczestnicy wydarzenia mają się widzieć, czy jednak powinni pozostać anonimowi oraz dodatkowymi osobami do pomocy w roli wspomnianych panelistów. Ankiety da się wcześniej przygotować do szybkiego załadowania z pliku.


Platforma Cisco Webex umożliwia również zarządzanie rejestracjami dla spotkań realizowanych z użyciem Cisco Webex Events, w tym możliwość wyeksportowania stosownych raportów dotyczących rejestracji czy uczestników.

Pomagamy w poprawie komunikacji i pracy zespołowej
 
Bliska kooperacja z producentami daje nam możliwość wypożyczenia wideoterminali oraz innych narzędzi do spotkań i wspólnej pracy, nawet na tak długie okresy jak do 90-dni. Oprócz tego, odwiedzić mogą Cię nasi inżynierowie, którzy pomogą Ci je skonfigurować oraz pokażą, jak wykorzystywać ich ciekawsze funkcje.

Jesteśmy także w stanie przeszkolić ze znanych nam rozwiązań i narzędzi szersze grono Twojego personelu.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.