Poruszanie się w Cisco Webex
 
Platforma Cisco Webex rozwijana jest od 2007 roku i cieszy się zarówno dobrą reputacją, jak i dużą popularnością. Bardzo poważnie podchodzi do aspektów bezpieczeństwa i prywatności oraz udostępnia bardzo dużą funkcjonalność. Za jej pomocą możemy wygodnie i z powodzeniem prowadzić prace w zespołach, wymieniać się plikami i wiadomościami, świadczyć pomoc zdalną oraz realizować spotkania, szkolenia i innego rodzaju wydarzenia online.
 
Dużą zaletą Cisco Webex jest możliwość integracji z wideoterminalami i telefonami, jakie obsługiwane są wewnątrz infrastruktury organizacji. Po wejściu do pokoju konferencyjnego, znajdujące się na naszych urządzeniach mobilnych czy laptopie narzędzia platformy Cisco Webex potrafią automatyczny wykryć osprzęt sali i się z nim sparować.
 
Każde z narzędzi platformy Cisco Webex jest ukierunkowane na inne zastosowania i typy spotkań, stąd zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi na naszej stronie. Należy do nich:
W naszym przypadku do logowania służy URL: https://networkers.webex.com. Każda z organizacji posiadająca konto w platformie Cisco Webex może wybrać dla siebie wolną nazwę w ramach domeny webex.com. Dostępne w ramach platformy narzędzia widać po zalogowaniu w lewym dolnym rogu. Ich ilość zależna jest od wybranej licencji.
 
Z lewej strony widocznego interfejsu znajduje się też główne menu, które składa się z sekcji:
  • Home - strona widoczna zaraz po zalogowaniu się, którą omawiamy szczegółowo niżej.
  • Meetings - lista spotkań nadchodzących i tych jakie się już odbyły.
  • Recordings - nagrania ze spotkań.
  • Preferences - ustawienia personalnego pokoju, układu (ang. layout) nagrań ze spotkań, audio, wideo oraz języka i strefy czasowej (da się w tym miejscu przestawić na język polski).
  • Insights - wykresy i informacje statystyczne ze spotkań.
  • Support – odnośnik do miejsca, gdzie można zgłaszać problemy.
  • Downloads – miejsce z którego można pobrać dodatkowe aplikacje i pomocne narzędzia do integracji.
  • Feedback – możliwość powiadomienia Cisco Systems o tym jak odbieramy ich rozwiązanie. 
Za pomocą Start a Meeting mamy możliwość natychmiastowego uruchomienia spotkania z wykorzystaniem narzędzia Cisco Webex Meetings. Domyślnie zostaniemy do niego dołączeni za pomocą aplikacji urządzenia, ale można to zmienić i wybrać przeglądarkę webową. Spotkanie takie będzie odbywało się w ramach personalnego pokoju (ang. personal room) danego użytkownika, który zawsze posiada ten sam adres URL i SIP URI.
 
Mój pokój personalny ma URL: https://networkers.webex.com/meet/marcin.sleczek. Za jego pomocą można wejść do mojego pokoju z poziomu przeglądarki webowej. Jeżeli ktoś chce wejść do niego z systemu wideokonferencyjnego czy innego komunikatora z obsługą SIP URI, to powinien wpisać: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. SIP URI jest standardem w obszarze tego typu spotkań. Pokój można zamykać i otwierać w trakcie spotkania, a także zabezpieczyć za pomocą numeru PIN. Kiedy nas w nim nie ma, goście trafiają do lobby (poczekalni).
 
 
Przy zapraszaniu do spotkania, nie należy mylić spotkań odbywających się o ustalonym terminie (ang. Scheduled Meetings), z tymi, które otwieramy ad-hoc w personalnym pokoju (ang. Personal Room). Dostęp do nich odbywa się poprzez różne adresy URL i SIP URI. Spotkania o określonym terminie otwiera się za pomocą guzika Schedule. Listę wszystkich zbliżających się spotkań można zobaczyć w sekcji Upcoming Meetings.
 
O ile guzik Start a Meeting oraz Schedule służą do otwierania spotkań z użyciem narzędzia Cisco Webex Meetings, to sekcja Upcoming Meetings zawiera także inne powiązane z nami spotkania czy wydarzenia. Aby skorzystać z innych narzędzi platformy Cisco Webex, należy pierw wybrać stosowne z nich w lewym dolnym rogu.
 
W górnej części interfejsu mamy dostępną wyszukiwarkę, w której trzeba wpisać fragment tekstu powiązany z danym wydarzeniem, spotkaniem czy nagraniem, aby został on znaleziony. W ten sposób możemy szybko dołączanie do konkretnego spotkania czy uruchomić odtwarzanie potrzebnego nagrania.
 
Po kliknięciu w prawym górnym, gdzie widać nasze imię, rozwinie nam się menu ustawień. Do ważniejszych jego opcji należy My Profile, gdzie możemy edytować swoje dane oraz zmienić zdjęcie i hasło, My Contacts, gdzie mamy możliwość zarządzania książką adresową czy kontaktami oraz My Webex Reports, gdzie znajdują się raporty odnoszące się do organizowanych przez nas spotkań, zajęć i wydarzeń, jak czas ich trwania czy lista uczestników. W miejscu tym możemy także wylogować się z platformy Cisco Webex, za pomocą Sign out.

Za dostępność niektórych opcji czy ich działanie odpowiadają wyznaczeni przez organizację administratorzy platformy Cisco Webex. Mają oni w menu ustawień widoczną dodatkową sekcję Site Administration, po której wybraniu są przenoszeni na stronę https://admin.webex.com
 
 
W miejscu tym możemy zarządzać użytkownikami oraz urządzeniami, jakie korzystają z platformy Cisco Webex oraz definiować globalne dla całej organizacji polityki bezpieczeństwa czy ustawień dla poszczególnych narzędzi. Miejsce to udostępnia bardzo dużą ilość różnych ustawień. Da się w nim m.in. przeglądać globalne dla organizacji statystyki, zdefiniować listę języków z jakich mogą korzystać użytkownicy, zarządzać synchronizacją kont z wykorzystywaną usługą katalogową, uruchomić uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zablokować komunikację z osobami z poza organizacji dla Cisco Webex Teams czy wstawić logo organizacji. Ustawień jest tych naprawdę dużo, stąd zalecamy spokojne zapoznanie się z nimi zaraz po otrzymaniu dostępu do platformy.

Zainteresowanych platformą Cisco Webex zapraszamy do kontaktu. Wykorzystujemy ją od lat!

Bliska kooperacja z producentami daje nam możliwość wypożyczenia wideoterminali oraz innych narzędzi do spotkań i wspólnej pracy, nawet na tak długie okresy jak do 90-dni. Oprócz tego, odwiedzić mogą Cię nasi inżynierowie, którzy pomogą Ci je skonfigurować oraz pokażą, jak wykorzystywać ich ciekawsze funkcje.

Jesteśmy także w stanie przeszkolić ze znanych nam rozwiązań i narzędzi szersze grono Twojego personelu.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.