Cisco Unified Computing
 
Cisco UCS (Unified Computing System) to elastyczna architektura, która jednoczy sieć, pamięć masową i serwery. Należy do rozwiązań klasy SDC (Software Defined Computing), które to z założenia mogą być oprogramowywane oraz w pełni automatyzowane i orkiestrowane. Do scentralizowanej obsługi wykorzystuje Cisco UCS Manager.

Serwery Cisco UCS mogą także być wykorzystywane jak zwykłe serwery i działać w sposób niezależny. W takich scenariuszach do zarządzania i monitorowania wykorzystuje się CIMC (Cisco Integrated Management Controller), który udostępnia m.in. funkcje KVM (Keyboard-Video-Mouse) oraz API (Application Programming Interface).
 
 
Cała architektura została oparta na profilach serwisowych (ang. service profiles) i szablonach (ang. templates). Profile serwisowe są definicją logicznego serwera oraz jego połączeń LAN i SAN. Symulują one sprzęt, na jakim instaluje się oprogramowanie. Można je wygodnie migrować pomiędzy serwerami fizycznymi. Umożliwiają mobilność i wygodną relokację zainstalowanych systemów operacyjnych i hypervisorów w ramach sprzętowych serwerów klastra.

W przypadku awarii któregoś z serwerów fizycznych, profil można przenieść na inny. Dzięki temu, awaria taka nie wymaga ponownej reinstalacji oprogramowania i przywracania danych. Wystarczy przenieść profil na inny wolny serwer fizyczny i po prostu uruchomić zainstalowane w nim oprogramowanie. Z punktu widzenia oprogramowania, wszystko będzie działało jak na wcześniejszym sprzęcie fizycznym.

O ile każdy profil serwisowy odpowiada jednemu logicznemu serwerowi, to można tworzyć szablony do późniejszej definicji kolejnych serwerów o podobnych parametrach. Wszelkie zmiany w ramach danego szablonu są od razu odzwierciedlane w powiązanych z nim profilach, co automatyzuje zachowanie spójności. Dzięki szablonom, łatwo możemy zapewnić jednolitą bazę dla wszelkich systemów operacyjnych, hypervisorów i aplikacji.

Profile serwisowe i szablony są kluczowym elementem automatyki oraz orkiestracji całej architektury. Umożliwiają pierwszorazową konfigurację serwerów oraz dalsze zarządzanie ich zasobami i właściwościami.
 

Wszystko to może zostać oprogramowane i zautomatyzowane poprzez udostępniane na zewnątrz API. Zastosować do tego można dedykowany orkiestrator Cisco UCS Director lub platformę Red Hat Ansible Automation, która jest w stanie zarządzać także niezależnymi serwerami poprzez moduł CIMC (Cisco Integrated Management Controller).

Tworzone przez administratorów serwerów, sieci i pamięci masowej polityki ulokowane są w jednym miejscu, którym jest Cisco UCS Manager. Działa on na parze dwóch redundantnych urządzeń Cisco Fabric Interconnect, do których podłączone są zarządzane serwery. W ramach jednego klastra mogą one obsługiwać aż do 160 serwerów. Wiele takich klastrów może być obsługiwane z jednego miejsca za pomocą Cisco UCS Central (limit do 10,000 serwerów).

Do urządzeń Cisco Fabric Interconnect można także bezpośrednio wpiąć tradycyjne macierze i konfigurować na nich strefy (ang. zoning) FC. Posiadają one porty Ethernet, FC (Fiber Channel), FCoE (Fiber Channel over Ethernet) oraz Unified, które umożliwiają obsługę na tym samym porcie technologii Ethernet, FC i FCoE.

Zapraszamy do nagrania wideo, gdzie pokazane zostało dlaczego warto stosować Cisco UCS i Cisco MDS razem.

Cisco UCS Manager udostępnia WebUI, CLI oraz API do automatyzacji, a także funkcje monitorowania, powiadomień i kontroli dostępu w oparciu o rozbudowane role (ang. Role Based Access Control). Ponadto automatyzuje, upraszcza oraz centralizuje zarządzanie serwerami rakowymi (ang. rack) Cisco UCS-C, kasetowymi (ang. blade) Cisco UCS-B, pamięci masowej (ang. storage) Cisco UCS-S, rozwiązaniami do hyperkonwergencji Cisco HyperFlex i ich siecią.

Zainteresowanych orkiestracją sieci, systemów IT, centrów danych i środowisk DevOps This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Profile pamięci masowej (ang. storage profile) opisują wymagania dyskowe profili serwisowych. Profil taki może zawierać wiele dysków logicznych, które tworzone są z grup dyskowych. Z grupy dyskowej można stworzyć wiele wirtualnych dysków, które na poziomie systemu operacyjnego widoczne są jako oddzielne dyski fizyczne. Dzięki grupom dyskowym mamy lepszą kontrolę nad wydajnością operacji I/O oraz dostępnością i redundancją danych.

Grupy dyskowe buduje się z użyciem RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 oraz 60. Do każdej z grup, która korzysta z odpornej na awarię konfiguracji RAID, można dołączyć dysk awaryjny (ang. hot spare), który przejmie pracę pierwszego z dysków, jaki ulegnie awarii. Da się też ustawić wspólny dysk awaryjny dla wszystkich grup dyskowych danego serwera.
 
 
Dzięki profilom pamięci masowej, można całkiem zastąpić typowe macierze dyskowe. W ramach jednego serwera Cisco UCS-S można umieścić do 56 dysków na dane. Profile te mogą być stosowane na serwerach do budowy pamięci masowych Cisco UCS-S, jak i serwerach blade Cisco UCS-B czy serwerach rakowych Cisco UCS-C.
 
Serwery Cisco z serii UCS-C i UCS-S również świetnie nadają się do budowy dużych klastrów SDS (Software Defined Storage) z wykorzystaniem takich rozwiązań jak Red Hat Gluster Storage, Red Hat Ceph Storage czy LINBIT SDS. Jest to świetna alternatywa dla typowych macierzy dyskowych.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.