Cisco SD-WAN
 
Cisco SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) zapewnia scentralizowaną obsługę łączności pomiędzy siedzibą główną, oddziałami, centrami danych oraz usługami działającymi w chmurach. Dzięki niemu, z jednego miejsca można diagnozować, monitorować oraz zarządzać politykami dostępu, bezpieczeństwa i jakości ruchu aplikacyjnego, łączami do sieci Internet oraz połączeniami VPN pomiędzy lokalizacjami.

Rozwiązanie Cisco SD-WAN udostępnia rozbudowaną kontrolę wymienianego ruchu, w tym możliwość optymalizacji schematów trasowania dla kluczowych aplikacji, w zależności od priorytetów biznesowych, zapotrzebowania na przepustowość i wrażliwości na opóźnienia. W ten sposób ruch przesyłany jest łączem o najlepszych dla danej aplikacji parametrach. Możliwy jest też rozkład obciążenia oraz kompresja i buforowanie ruchu. 
 

Ponadto, Cisco SD-WAN jest w stanie na bieżąco pasywnie i aktywnie monitorować obciążenie oraz jakość łącz każdego z urządzeń, a następnie na tej podstawie dynamicznie kierować ruchem aplikacyjnym. Obsługuje m.in. łącza Ethernet, MPLS, jak i LTE/4G czy 5G. Dzięki temu, do zapewnienia łączności pomiędzy punktami sieci WAN możemy wykorzystać zarówno łącza dedykowane, jak i szyfrowane połączenia VPN na bazie sieci Internet. 

Zainteresowanych automatyzacją oraz zakupem lub wdrożeniem Cisco SD-WAN zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W ramach Cisco SD-WAN można także korzystać z zaawansowanych funkcji ochrony i bezpieczeństwa na brzegu sieci. Oprócz zapory sieciowej i możliwości filtrowania ruchu aplikacyjnego oraz URL, uruchomić możemy z m.in.: 
Dostępne są także różne metody konfiguracji zdalnego dostępu z użyciem technologii VPN Remote Access.

Cisco SD-WAN posiada bardzo wygodny interfejs do diagnozy zgłoszonych problemów oraz wizualizacji aktualnego i historycznego stanu sieci. Funkcje diagnostyczne i wizualizacji potrafią wskazać trwałe awarie, jak i chwilowe wzrosty opóźnień czy niedostępności pasma, mogące mieć wpływ na działanie aplikacji. Monitorować można cały ruch, wybrane klasy ruchu aplikacyjnego, a nawet aktywne w danej chwili przepływy.
 
 
Cisco SD-WAN jest rozwiązaniem klasy SDN (Software Defined Network), w którym architektura została podzielona na Control Plane i Data Plane. Do tej pierwszej grupy należą trzy typy węzłów:
  • vManage - WebUI, CLI oraz API poprzez które zarządzamy, monitorujemy i konfigurujemy całość.
  • vSmart - przetwarzanie polityk i instrukcji od vMange (optymalizacja i rozsyłanie do urządzeń).
  • vBond - obsługa połączeń do nieskonfigurowanych jeszcze urządzeń (nawet poprzez NAT).
A do drugiej wirtualne i fizyczne routery Cisco Catalyst 8000, Cisco ISR 1k/4k, ASR 1000-X, vEdge i Cisco ENCS.

Cisco SD-WAN upraszcza i ujednolica zarządzanie w ramach całej sieci WAN, która spajać może wszystkie nasze oddziały, centra danych oraz platformy chmurowe. Udostępnia zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i ochrony, a także jest w stanie zapewnić odpowiednią jakość obsługi dla wymienianego ruchu i krytycznych aplikacji biznesowych. Ponadto, Cisco SD-WAN bardzo dobrze integruje się z platformą Red Hat Ansible Automation. 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932.