Cisco Data Center Network Manager
 

Cisco DCNM (Data Center Network Manager) to platforma do scentralizowanego zarządzania, diagnozowania, monitorowania i automatyzacji sieci opartej na urządzeniach z systemem NX-OS, jak Cisco Nexus i Cisco MDS.


Ma on zastosowanie w obszarze obsługi SAN Fabric, LAN Fabric i IPFM (IP Fabric for Media) czy inaczej PMN (Professional Media Network). W przypadku LAN Fabric obsługiwane są zarówno tradycyjne topologie sieciowe, jak i architektura Clos (Spine and Leaf) na bazie VXLAN EVPN. Dotyczy to obsługi zarówno wielu SAN Fabric w ramach jednej lokalizacji, jak i rozciągnięcia SAN Fabric na wiele lokalizacji (VXLAN EVPN Multisite).

Cisco DCNM umożliwia wygodną obsługę powtarzających się zadań, jak m.in. inicjacja i rozbudowa sieci szkieletowej, zmian w konfiguracji, spójnego wyznaczania stref w sieci SAN (ang. zoning), zarządzania aliasami urządzeń, analizy Slow Drain czy konfiguracja redundantnych połączeń.


Jesteśmy partnerem Cisco Systems i za naszym pośrednictwem można zakupić ich rozwiązania na polskim rynku. Zainteresowanych zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Z nami masz pewność, że wszystko pochodzi z oficjalnego kanału.

Cisco DCNM posiada otwarte API do integracji z zewnętrznymi systemami oraz może być wygodnie automatyzowany i orkiestrowany z wykorzystaniem Red Hat Ansible Automation, Cisco UCS Director czy VMware vRealize.


Bardzo dobrze integruje się z platformą do wirtualizacji VMware vSphere. Dzięki temu dostarcza wgląd w dostępne w ramach hostów wirtualne przełączniki (vSwitch/DVS), grup portów (Port Group) oraz podpięte do nich maszyny wirtualne (vNIC/VMNIC), a także wizualizuje ich wzajemne zależności i połączenia.


Umożliwia także pełną integrację z Red Hat OpenStack Platform. Dotyczy to zarówno monitorowania i wizualizacji topologii z wirtualnymi instancjami w ramach hostów, jak i wspólnej ich kooperacji. W ten sposób łatwo można sprawdzić gdzie działa, która wirtualna instancja (nazwa, IP i MAC) oraz w dynamiczny sposób wyzwalać z poziomu Red Hat OpenStack Platform operacje dotyczące zmian w konfiguracji SAN Fabric wewnątrz Cisco DCNM.


Cisco DCNM daje także wgląd w platformy do kontenerów, jak Kubernetes czy Red Hat OpenShift Platform.
 


Jesteśmy partnerem Cisco Systems i za naszym pośrednictwem można zakupić ich rozwiązania na polskim rynku. Zainteresowanych zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Z nami masz pewność, że wszystko pochodzi z oficjalnego kanału.

Możliwe jest też wygodne zarządzanie licencjami i oprogramowaniem. Da się w sposób dynamiczny, na bazie polityk dokonać konfiguracji sieci podkładowej (ang. underlay) oraz sieci nakładkowych (ang. overlay). Możliwa jest także inicjacja czy pierwszorazowa konfiguracja urządzeń z użyciem POAP (Power On Auto Provisioning).

Wszystko to może być realizowane w sposób transakcyjny i odbywać się z użyciem szablonów dostarczonych razem z Cisco DCNM oraz też tych tworzonych samodzielnie.

Cisco DCNM umożliwia także weryfikację oraz monitorowanie zgodności z przyjętymi politykami czy normami. O wszelkich niezgodnościach możemy zostać powiadomieni. W bardzo łatwy sposób da się również doprowadzić ponownie urządzenia do odpowiedniego stanu. Spójność to większe bezpieczeństwo i mniej awarii.

Dostępne są także funkcje monitorowania wydajnościowego oraz gromadzenia i wizualizacji różnych danych środowiskowych, jak m.in. zużycia procesora i pamięci, poboru mocy, tępa pracy wentylatorów czy temperatury. Interfejs umożliwia także łatwe definiowanie kryteriów dla wyzwalanych alarmów.


W łatwy sposób można także zainicjować i potem dalej obsługiwać IP Fabric for Media czy inaczej PMN (Professional Media Network). Ma ona zastosowana w obszarze nadawania i produkcji telewizyjnej czy medialnej. Stosowana jest przez studia emisyjne i produkcyjne.


Dzięki Cisco DCNM możliwa jest wizualizacja przepływów i statystyk oraz monitorowanie urządzeń końcowych takiej infrastruktury z użyciem Cisco Nexus Streaming Telemetry. Cisco DCNM udostępnia także API do integracji z różnymi kontrolerami do obsługi transmisji medialnej.

Warto też dodać o obsłudze Cisco NBM (Non-Blocking Multicast), dzięki której możliwy stał się rozkład obciążenia ruchu multicast z uwzględnieniem wysycenia łącz. Po aktywacji NBM protokół PIM staje się świadomy dostępnych przepustowości i rozkłada ruch bardziej inteligentnie.


Jesteśmy partnerem Cisco Systems i za naszym pośrednictwem można zakupić ich rozwiązania na polskim rynku. Zainteresowanych zapraszamy do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Z nami masz pewność, że wszystko pochodzi z oficjalnego kanału.

Zapewnienie niskich opóźnień i dużej przepustowości w dostępie do danych nie zawsze jest łatwe, a bez odpowiedniej widoczności staję się ono z czasem coraz trudniejsze.

Widoczność w czasie rzeczywistym oraz dane historyczne z ruchu FC, SCSI i NVMe pozwalają na proaktywne monitorowanie oraz wygodną diagnozę sieć SAN. Cisco DCNM automatycznie uczy się zdrowych charakterystyk i dewiacji wydajnościowych pamięci masowych oraz sieci SAN.


Metryki dotyczące transakcji SCSI i NVMe umożliwiają m.in.:

  • wskazanie najwolniejszych urządzeń w ramach SAN Fabric,
  • wskazanie najbardziej wykorzystywanych urządzeń,
  • powiązanie jakości dostępu do pamięci masowych z wydajnością działania aplikacji,
  • wskazanie miejsca powodującego spadek wydajności w dostępie do pamięci masowej,
  • weryfikację utylizacji każdej z wielu ścieżek dla każdego z serwerów,
  • wizualizację i wgląd w ruch z każdego vHBA w ramach Cisco UCS,
  • wskazanie najbardziej wykorzystywanych LUN-ów,
  • weryfikację wpływu wprowadzonych zmian na realne działanie środowiska.

Dzięki Cisco DCNM nie trzeba zgadywać. Widać kiedy co się wydarzyło i z czym jest to powiązane. Zestawione dane umożliwiają także realizację optymalnego rozmieszczania dysków maszyn wirtualnych w ramach pamięci masowych czy rozmieszczenia LUN-ów pomiędzy dostępnymi portami pamięci masowej.

Na temat każdej transakcji z użyciem SCSI i NVMe zbierana jest bardzo duża ilość metryk. Należy do nich m.in. IO Size, Read/Write IOPS, Throughput, ECT (Exchange Completion Time) i DAL (Data Access Latency).


ECT (Exchange Completion Time) to czas zakończenie w danego IO, podczas gdy DAL (Data Access Latency) to czas od wysłania ramki polecenia (NVMe_CMND_IU) do odebraniem ramki gotowości (NVMe_XFER_RDY_IU).


Na rynku jest zbyt dużo sprzętu z szarego kanału, stąd koniecznie sprawdzaj, czy firma sprzedająca produkty Cisco Systems jest na 100% jej partnerem handlowym. Sprawdzić można to w Cisco Partner Locator, gdzie też jesteśmy.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie +48 797 004 932