Szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy na temat rozwiązań sieciowych stanowi bardzo często problem. Rynek przepełniony jest szkoleniami certyfikowanymi przez poszczególnych producentów sprzętu, które zorientowane są na produkty, a nie technologie, które mogliby Państwo wykorzystywać we własnych sieciach.

Dysponujemy bogatą wiedzą i doświadczeniem w wykorzystaniu produktów, technologii oraz rozwiązań i bardzo chętnie podzielimy się nią z Państwem. Szkolenia mogą być dostosowane do Państwa potrzeb zarówno czasem trwania, miejscem jak i programem. Nasi specjaliści mogą wspólnie z Państwem stworzyć program szkoleniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Posiadamy również w ofercie szkolenia gotowe, dotykające konkretnej tematyki sieciowej. Nie wymagamy minimalnej ilości osób na szkoleniu, a terminy ustalamy indywidualnie według Państwa potrzeb. W naszej ofercie znajdują się takie szkolenia jak:

  • Warsztaty Site-to-site VPN (IPSec, IOS) – Jednodniowe warsztaty, w których nacisk położony jest na praktyczne aspekty konfiguracji wirtualnych sieci prywatnych pozwalających na łączenie oddziałów firmy.

  • Warsztaty Remote Access VPN (IPSec, IOS) – Jednodniowe warsztaty, w których nacisk położony jest na praktyczne aspekty konfiguracji wirtualnych sieci prywatnych pozwalających telepracownikom na zdalny dostęp do zasobów firmy.

  • Warsztaty Dynamic Multipoint VPN – Jednodniowe warsztaty, w których nacisk położony jest na praktyczne aspekty budowy i konfiguracji dużych i skalowalnych wirtualnych sieci prywatnych działających w opraciu o modele hub-and-spoke oraz spoke-to-spoke.

  • Warsztaty SSL VPN (IOS) – Jednodniowe warsztaty, w których nacisk położony jest na praktyczne aspekty konfiguracji sieci SSL VPN na routerach opartych o IOS oraz jak pośrednio chronić sieć firmową poprzez zabepieczenie komputerów użytkowników z wykorzystaniem Cisco Secure Desktop.

  • Architektura i zastosowanie MPLS – Jednodniowe szkolenie, w trakcie którego uczestnicy będą mogli poznać zasady projektowania sieci MPLS, a następnie wdrażania ich i wykorzystywania dodatkowych mechanizmów (takich jak MPLS Traffic Engineering czy Any Transport over MPLS) na platformie Cisco IOS.

  • Architektura i zastosowanie BGP – Jednodniowe szkolenie, w trakcie którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem protokołu BGP, mechanizmami skalowania (route-reflectory i konfederacje), najlepszymi praktykami bezpieczeństwa i skalowania oraz praktycznymi zagadnieniami wdrożeniowymi w styku z operatorami (w tym multihoming).

  • CCNP – Cisco Certified Network Proffessional –Zawansowane, 5-dniowe szkolenia przygotowujące do zdania ścieżki certyfikacyjnej CCNP. Obejmują one cztery moduły przygotowujące do osobnych części egzaminu.

Jeżeli zainteresowani są Państwo innymi, specjalistycznymi szkoleniami, to zapraszamy do kontaktu na adres biuro@networkers.pl

Copyright © 2008-2011 by networkers.pl