Sieci komputerowe

W dzisiejszym środowisku biznesowym często można spotkać szereg rozwiązań które nie mogą zostać zintegrowane ze sobą. Aby wyeliminować takie wyspy technologiczne, infrastruktura musi być bardziej dostosowana, bardziej świadoma i bardziej wrażliwa na potrzeby aplikacji, zasobów oraz urządzeń dołączonych do niej.

Inteligenta Sieć Informacyjna przemienia istniejącą infrastrukturę z wszystkimi jej komponentami w pojedynczy zintegrowany system, który pozwala sprostać wszystkim wymaganiom stawianym przez obecne środowiska biznesowe. Dzięki niej, jesteśmy w stanie zaprojektować i zbudować wspólne i zgodne środowisko pracy dla szerokiego wachlarza usług oraz aplikacji jakie potrzebuje Twoja firma.

Sieci IP Nowej Generacji cechują się dynamiczną alokacją potrzebnych zasobów, bardziej przewidywalnym zachowaniem, lepszą świadomością przenoszonej zawartości, transparentnym szyfrowaniem oraz filtrowaniem, wyższej jakości QoS’em i bardziej sprawnym podziałem ruchu. Główne składowe sieci IP Nowej Generacji to między innymi:

  • wbudowane, realizowane sprzętowo mechanizmy QoS – sieci IP które mają być przygotowane do świadczenia usług transmisji dla wielu zróżnicowanych aplikacji oraz usług muszą posiadać mechanizmy, które zapewnią separację oraz odpowiednie priorytety dla różnych klas ruchowych; rozwiązania które możemy dla Państwa zbudować wykorzystują sprzętowe mechanizmy QoS;
  • wsparcie dla transmisji multicast – wideo stanowi coraz poważniejszy składnik ogółu ruchu sieciowego – wraz z wejściem w świat Web 2.0 coraz mniejszą wagę stanowić będzie komunikacja tekstowa, a coraz większą – wszelkiego rodzaju transmisje wideo (na żywo i odgrywane); wsparcie dla mechanizmów pozwalających sieci zapewnić odpowiednią replikację i optymalizację transmisji tego typu wymagających aplikacji stanowi fundament budowy sieci IP Nowej Generacji;
  • wirtualizacja – awaria pojedynczego podzespołu sieci to przeważnie utrata pewnej funkcjonalności – nie w siec IP Nowej Generacji, która cechuje się pełną wirtualizacją wszelkich zasobów oraz usług jakie są w niej dostępne; dodatkowo sieci IP Nowej Generacji posiadają mechanizmy zapewniające separację na wielu poziomach logicznej kontroli dostępu i osiągalności zasobów, powodując że inteligentna infrastruktura staje się doskonałym narzędziem do wirtualizacji działów, grup roboczych czy wręcz całych firm, które mimo pracy na tej samej infrastrukturze fizycznej otrzymują narzędzia kształtowania własnej polityki bez spadku wydajności i jakości świadczonych usług.

Wyślij zapytanie ofertowe

Copyright © 2008-2011 by networkers.pl